İlgili kişinin açık rızası alınmaksızın paylaşılan görsele ve gerçek dışı habere ilişkin başvuruda karar verildi.

İcra Takibi ile İlgili Başvuruda KVKK Kararı Açıklandı! İcra Takibi ile İlgili Başvuruda KVKK Kararı Açıklandı!
“İlgili kişiye ait görselin, açık rızası alınmaksızın bir internet sitesinde yer alan haber içeriğinde kullanılması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Karar Özeti
 Karar Tarihi  30/09/2021
 Karar No  2021/989
 Başvuru Nedeni
  • Vasinin oğluna ait görselin kullanılmasında açık rızasının bulunmaması
  • İlgili kişinin haber içeriğinde beyan edildiği gibi evlat edinilen bir mahkûmun çocuğu olmaması, gerçek dışı haber içeriği sonucu mağduriyet yaşaması ve ilgili kişinin kişilik haklarının ihlal edilmesi
  • Veri sorumlusu tarafından fotoğrafın kaldırıldığı taraflarına e-posta ile bildirilse de sadece bir URL’deki fotoğrafın kaldırılması ve mağduriyetin devam etmesi
Dayanılan Kanuni Düzenlemeler
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
Karar

 - Şikâyet konusu içeriğin Kanunun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi kapsamında değerlendirilemeyeceğine,
 - Veri sorumlusu hakkında idari para cezası uygulanmasına

karar verilmiştir.

Yaptırım Sebebi
 -İlgili kişi açısından haber içeriğinin kamu ilgi ve yararının varlığına sebep olabilecek bir nitelik taşımaması
 - 19.03.2019 tarihli mahkeme kararından ilgili kişinin adı geçen ünlü tarafından evlat edinilmediğinin açık olması
 - İnternet sitesinde yayımlanan söz konusu haber içeriğinde yer alan bilgilerin ilgili kişi açısından doğru olmaması ve kişilik haklarını ihlal ettiği hususlarının göz önünde bulundurulması
 -İlgili kişiye ait fotoğrafın veri sorumlusu bünyesinde çalışan bir editör tarafından yanlış bir içerikle internet sitesinde yayımlanması
 -Veri sorumlusunun Kanunun “Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler” başlığında öngörülen yükümlülüğünü yerine getirmediği sonucuna varılması