“İlgili kişinin sendika üyeliği bilgisinin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi ve paylaşılması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Karar Özeti
Karar Tarihi 16/09/2021
Karar No 2021/925
Başvuru Nedeni

• İlgili kişinin iki yıldır çalışmakta olduğu Şirkete dava açan bir avukat tarafından oluşturulmuş dava dilekçesinde, ilgili kişinin kendisinin ve diğer çalışanların sendika üyelik bilgileri ile üyelik tarihlerine yer verilmesi

• İlgili kişinin sendika üyelik bilgisini daha önce kimseyle paylaşmaması nedeniyle konu hakkında veri sorumlusuna(Avukat) başvuruda bulunması 

• Başvuruya verilen cevabı yeterli bulmaması nedeniyle veri sorumlusu avukat hakkında 6698 sayılı KVKK (Kanun) kapsamında gerekli yasal işlemlerin yapılması talep etmesi

Dayanılan Kanuni Düzenlemeler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 1136 sayılı Avukatlık Kanunu

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Karar
Şikayet dilekçesinde yer verilen iddiaların Kanuna aykırılık teşkil etmediği sonucuna  varıldığından bu hususta 6698 sayılı Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir