e-KVKK sayesinde kurum ve departmana özel hazırlanan açık rıza ve aydınlatma metinlerinin sistem üzerinden kolaylıkla indirilmesini sağlayabilirsiniz. KVKK uzmanları tarafından kurumunuza özel hazırlanan açık rıza belgeleri e-KVKK sayesinde temin edilebilir, tüm açık rıza ve aydınlatma süreçlerinizi e-KVKK vasıtasıyla yönetebilirsiniz.  İlgili alan kurumların veri işleme politikalarını ilgili mevzuatlara dayandırma imkanı sağlar.

Doküman Yönetimi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından istenen tüm prosedür belgeleri, disiplin yönetmelikleri, gizlilik sözleşmeleri, gizlilik taahhütnameleri, aydınlatma metinleri, açık rıza onamları sistem üzerinden kolaylıkla oluşturulabilir, indirilebilir. Alınan tüm açık rıza beyanlarını ve aydınlatma metinlerini tarih ve imza damgalı şekilde kişi bazlı olarak sisteme kaydedebilir, olası bir denetim durumunda ispat yükümlülüğünüzü yerine getirebilirsiniz.

Editör: TE Bilişim