e-KVKK kullanan veri sorumlusu, organizasyonu içerisinde işlenen kişisel verinin kaynağını bulabilir, kişisel verilere erişim yetki takibini yönetebilir, olası bir veri ihlali durumunda personelden kaynaklı hatayı bulabilir, veri işleme faaliyetini mevzuata dayandırabilir, hazlihazırdaki kişisel verilerin güvenliğine ilişkin detaylı analiz yapabilir. 

e-KVKK kişisel veri işleme faaliyetinin daha şeffaf ve hesap verilebilir olmasını sağlar.

Örneğin çalışan özlük dosyalarında bulunması gereken iş sözleşmesi imzalanması süreçleri kişisel veri işleme faaliyetidir ve envantere girilmelidir. e-KVKK ile  iş sözleşmesi  ile alakalı envanter girişi yapılacağında; iş sözleşmelerinin hangi veri kaynağında bulunduğu, organizasyon içinde iş sözleşmelere hangi departmanın erişebildiği, kişisel veri işleme faaliyetinin hangi yöntemle belirlendiği gibi bilgilere kolaylıkla ulaşılabilir.