“İlgili kişinin kardeşine ait borca dair yürütülen icra takibi kapsamında, veri sorumlusu avukat tarafından ilgili kişinin kişisel verilerinin İcra Müdürlüğüne iletilmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Karar Özeti
Karar Tarihi 09/09/2021
Karar No 2021/909
Başvuru Nedeni

• Bir avukat tarafından ilgili kişinin kardeşine ait borç için başlatılan icra takibi kapsamında, ilgili kişinin adresine İcra Müdürlüğü tarafından İhbarname gönderilmesi.
• İcra dosyası kapsamında ilgili kişiye ait T.C. kimlik numarasının ve adresinin herhangi bir açık rıza ve aydınlatma onamı olmadan icra dairesine verilmesi.
• Veri sorumlusu avukata başvuru dilekçesi gönderilmesi ancak başvurunun veri sorumlusuna iletilmesine rağmen başvuruya cevap verilmemesi.

Dayanılan Kanuni Düzenlemeler
 İcra İflas Kanunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Türk Ceza Kanunu
Karar
  • İlgili şikayete ilişkin Kanun (KVKK)  kapsamında tesis edilebilecek bir işlem bulunmadığına,
  •  İlgili kişinin, kişisel verilerinin alacaklı tarafından hukuka aykırı ele geçirilmiş olduğu yönünde bir düşüncesi varsa bunu alacaklı bakımından Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında yargıya intikal ettirebileceğinin hatırlatılmasına,
  • Veri sorumlusu avukatın kendisine yapılan başvuruya süresi cevap verilmesi gerektiğinin veri sorumlusuna hatırlatılmasına

 karar verilmiştir.