Kargo firmasının ilgili kişi adına sehven fatura düzenlenmesi ve ilgili kişinin Kurula başvuru yapması sürecinde karar verildi.

“Veri sorumlusu kargo firması tarafından ilgili kişi adına sehven fatura düzenlenmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Karar Özeti
 Karar Tarihi  30/09/2021
 Karar No  2021/993
 Başvuru Nedeni
  • Veri sorumlusu kargo firmasının ilgili kişi adına sehven fatura düzenlenmesi
  • Kişisel verinin, veri sorumlusu tarafından kanuni işleme şartına dayanmaksızın işlenmesi
  • İlgili kişinin kişisel verilerinin silinmesi talebinin veri sorumlusu tarafından yerine getirilmemesi
Dayanılan Kanuni Düzenlemeler

6698 Sayılı

Kişisel Verilerin Korunması

KVKK açıkladı: Yemek Sepeti'ne 1 Milyon 900 Bin TL Para Cezası! KVKK açıkladı: Yemek Sepeti'ne 1 Milyon 900 Bin TL Para Cezası!

Kanunu

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 Karar
 
  • Veri sorumlusu hakkında idari para cezası uygulanması,
  • İlgili kişinin kişisel verilerinin silinmesi talebinin yerine getirilmemesinde bir hukuka aykırılık bulunmadığına,

karar verilmiştir.

 Yaptırım Sebebi
  • İlgili kişinin kişisel verilerinin veri sorumlusu tarafından temin edilmesi hukuka uygun olsa da hukuka uygunluk sebebi bulunmaksızın ilgili kişi adına fatura düzenlenmesi suretiyle gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin hukuka aykırı olması. Bu kapsamda veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı kanaatine varılması.
  • Veri sorumlusunun ilgili mevzuat gereği, işlenen kişisel verileri belirli süreler boyunca muhafaza etmesi gerekmesi.