Kişisel veri işleme envanteri hazırlamak, VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunan tüm veri sorumluları için mecburidir. e-KVKK, kişisel veri işleme envanterini kolaylıkla ve detaylı şekilde hazırlayabileceğiniz bir platform sunar. e-KVKK ile veri sorumlusunun işyerinde bulunan organizasyon içindeki departmanlara özel kişisel veri işleme envanterleri oluşturulur. Örneğin çalışan özlük süreçleri ile alakalı kişisel veri işleme envanteri oluşturulacağında departmanda bulunan özlük verilerinin nelerden oluştuğuna ilişkin bilgi girişleri kolaylıkla yapılır. Öncelikle departman adı seçilir, sonrasında faaliyet seçilir.