Kişisel Veri İşleme Haritası ve İlişkisel Tablosu: Renkli ve Anlaşılır Grafikler

e-KVKK programı Departman / Envanter bazlı olarak tanımlanan kişisel verilerin niteliği, işlenme süreçleri, saklanma yöntemi ve süresi imha yöntemi gibi.. pek çok parametre içerisinde arama yapabilme ve bu verilerin birbirleriyle ilişkilerini "grafik bazlı" olarak görme imkanı sunar.

e-KVKK'nın Kişisel Veri İşleme Süreçlerine Ne Gibi Katkıları Var? e-KVKK'nın Kişisel Veri İşleme Süreçlerine Ne Gibi Katkıları Var?

Departman bazında kişisel veri işleme envanterleri oluşturulduktan sonra kurumun envanter içerik ağırlıklarını, KVKK uyumluluk sürecinize dair attığınız adımları grafik ara yüzleri ile her departman için ayrı şekilde görüntüleyebilir, kaydedebilirsiniz. Böylelikle KVKK uyumluluk süreciniz ile alakalı kurumunuzu test edebilir, mevcut durumu toplu olarak raporlayabilirsiniz. Grafik ara yüzü sayesinde her departmanınızda işlenen kişisel verilerin daha çok hangi kategoride olduğu, hangi kişisel verilerin daha çok işlendiği, departman bazında hangi özel nitelikli veri türlerinin daha çok işlendiği bilgisine erişebilirsiniz. Tüm departmanlara ait grafikler ayrı ayrı sıralanır, oranlanır. Departman bazında kaydedilen envanterlere ilişkin departman sayısı, kişi grubu sayısı, veri kategorisi işlenen kişisel ve özel nitelikli kişisel veri sayısını toplu olarak raporlayabilirsiniz. Böylelikle oluşturulan envanterlere ilişkin toplu bir analiz imkanına erişebilirsiniz.