KVKK'dan Önemli Karar: Sınav Notları Yayımlanamayacak!

KVKK'dan Tüm Üniversiteleri İlgilendiren Önemli Karar: Adaylara Ait Veriler Yayımlanmayacak!

KVKK'dan Önemli Karar: Sınav Notları Yayımlanamayacak!

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında üniversitelere yapılan başvurular sonucunda adayların rızası alınmadan ALES, yabancı dil, lisans mezuniyet notları ilan edilmekteydi. Konuyla ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu önemli bir karara imza attı. Karara göre, üniversiteler tarafından öğretim görevlisi alımı değerlendirme sonuçları artık internet üzerinden alenen yayımlanamayacak.

İlgili Yönetmeliğe göre adayların almış olduğu puanlar, veri sorumlusunun internet sitesi aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılıyordu. Kurum değerlendirme puanlarının internet sitesinde yayımlanması ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumuna görüş sordu. KVKK tarafından verilen görüşe göre adaylara ait görüntülenen tüm bilgiler, değerlendirme puanları kişisel veri olarak kabul edildi. Böylelikle adaylara ait veriler;

Yalnızca ilana başvuru yapan ilgili kişilerce görüntülenebilen bir yöntemle ve kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle sorgulamasına imkân verecek şekilde ilan edilecek,

İlgili kişiler ile sınav puanları arasındaki bağlantı maskeleme yöntemiyle kaldırılacak,

Ayrıca üniversiteler kişisel veri işleme faaliyetleri ile alakalı ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirecek.


KVKK tarafından 26/12/2019'da verilen görüş aşağıdaki şekildedir;

 

Aday Puanlarının Rıza Alınmaksızın, İnternet Sitesinde Paylaşılması Hakkındaki Görüş Talebi ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 2019/389 Sayılı Karar Özeti

Karar Tarihi : 26/12/2019
Karar No : 2019/389
Konu Özeti : Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda adaylardan talep edilen kişisel veri niteliğindeki bilgilerin internet ortamında yayımlanması uygulaması hakkında


Kurumumuza iletilen; öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri doğrultusunda değerlendirme puanlarının, veri sorumlusunun internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmasının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) uygun olup olmadığı konusundaki görüş talebinin incelenmesi neticesinde;

Öncelikli olarak belirtilen ilanın, mevzuatta öngörülen süre kadar; böyle bir düzenleme yoksa veri sorumlusu tarafından işlendiği amaç için gerekli olduğu değerlendirilen süre ile sınırlı olması gerektiği, bununla birlikte söz konusu kişisel verilerin, internet ortamında ya da diğer fiziki ortamlarda ilanı halinde üçüncü kişiler tarafından tüm unsurlarıyla bilinir hale gelmesinde bir yarar bulunmadığı dikkate alındığında,

İnternet ortamında yayımlanan kişisel verilerin tamamen kaybolmadığı göz önüne alındığında değerlendirme puanlarının, Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan genel ilkelere uyumlu şekilde, yalnızca akademik kadrolara müracaat eden ilgili kişilerce görüntülenebildiği bir yöntemle ve kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle sorgulamasına imkân verecek şekilde ilan edilmesi gerektiğine,

İlgili kişiler ile sınav puanları arasındaki bağlantının, maskeleme (kişisel verilerin belli alanlarının kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde silinmesi, üstlerinin çizilmesi, boyanması ve yıldızlanması gibi işlemler) yöntemleriyle kaldırılmasının uygun olacağına, bu kapsamda adaylara ait ad- soy ad, T.C. kimlik numarası gibi verilerin, kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılabilme özelliğinin ortadan kaldırılabilmesi adına, anılan bilgilerin açık şekilde yazılması yerine, kişinin kendisinin anlayabileceği şekilde harflerin ya da rakamların “A**** B**** , 11*******11” şeklinde yıldızlanarak yukarıda sözü edilen yöntemlerle yayımlanabileceğine,

​​​​​​​Kanunun 10 uncu maddesinde hükme bağlanan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, üniversiteler tarafından söz konusu kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin olarak ilgili kişilerin aydınlatılması gerektiğine

​​​​​​​​​​​​​​karar verilmiştir.


 

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022, 11:17
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER