Ölü Kişilerin Kişisel Verilerine Erişilebilir mi?

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/09/2019 Tarihli ve 2019/273 Sayılı Karar Özeti

Ölü Kişilerin Kişisel Verilerine Erişilebilir mi?

Eşi vefat eden bir kişi Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvurarak eşine ait verilere erişim talebinde bulunmuştur. Kişi başvurusunda, 2018 yılında vefat eden eşinin tedavi gördüğü hastaneden tüm verilerini talep ettiğini ancak kendisine bir yanıt verilmediğini ifade etmiştir. Sonrasında sağlık kurumu tarafından verilen yanıtta vefat eden eşe ait verilerin kendisiyle paylaşılmayacağı  bildirilmiştir. Bunun üzerine kişi, vefat eden eşinin bilgilerine ulaşmak için KVKK'ya başvurmuştur.

Kurul KVKK'da geçen "ilgili kişi" tanımından yola çıkarak; ilgili kişinin "kişisel verileri işlenen gerçek kişi" olduğunu hatırlatmıştır. Ayrıca başvuru sahibine Türk Medeni Kanununda yer alan; kişiliğin, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başladığı ve ölümle sona erdiği hükmüne istinaden vefat eden kişinin kişiliğinin son bulduğu bilgisini sunulmuştur. Ayrıca KVKK'nın 11 inci maddesinde geçen ilgili kişinin yalnızca kendisi ile ilgili veriler hakkında bilgi talep edebileceği de unutulmamalıdır.

Talep edilen kişisel verilerin talep eden gerçek kişiye ilişkin olmaması ve ölmüş kişiye ait olması gibi gerekçelerle kişinin ölmüş eşine ait bilgi talebi karşılanmamıştır. Dolayısıyla ölü kişilerin kişisel verilerine erişim talebi KVKK kapsamında değerlendirilmemiştir.

Konuya ilişkin KVKK Kurul kararı aşağıdaki şekildedir;
 

 

Ölü kişilerin verilerine yakınlarının erişim talebi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/09/2019 Tarihli ve 2019/273 Sayılı Karar Özeti


Karar Tarihi : 18/09/2019
Karar No : 2019/273
Konu Özeti :Ölü kişilerin verilerine yakınlarının erişim talebi hakkında


Ölü bir kişinin eşinin Kurumumuza yaptığı başvurusunda özetle;
  • 2018 yılında vefat eden eşinin yasal mirasçısı olarak eşinin İstanbul’da tedavi görmüş olduğu Klinikten tüm medikal ve diğer bilgilerini talep ettiğini, bu talebini içeren bir mektubu taahhütlü posta ile bahse konu Kliniğe ilettiğini, postanın karşı tarafça alındığını, ancak kendisine bir yanıt verilmediğini,
  • Bunun üzerine bahse konu taleplerini içeren bir epostayı Kliniğin elektronik ortamdaki adresine ilettiğini ve yanıt olarak resmi olmayan yollarla kendisi ile veri paylaşılamayacağının iletildiğini
ifade ederek, eşinin başvurusunda yer alan verilerine erişim talebinde bulunmuştur.

Konuya ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/09/2019 tarih ve 2019/273 sayılı Kararı ile;
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 3 üncü maddesinde ilgili kişinin “kişisel verileri işlenen gerçek kişi” olarak tanımlandığı,
  • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 28 inci maddesinde ise kişiliğin, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başladığı ve ölümle sona erdiği hükmünün yer aldığı,
  • Kanunun 11. maddesine göre ilgili kişinin kendisi ile ilgili kişisel veriler hakkında bilgi talep edebileceği,

  •  
hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde; talep edilen kişisel verilerin talep eden gerçek kişiye ilişkin olmaması ve ölmüş kişiye ait olması sebebiyle talebin, Kanunun 11. maddesi kapsamında bir talep olarak değerlendirilmeyeceği, kanısına varıldığından bu hususta 6698 sayılı Kanunun kapsamında yapılacak bir işlemin olmadığına

karar verilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022, 10:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER