KVKK'den yapılan açıklamada, son zamanlarda kuruma T.C. kimlik numaralarının işlenmesi hakkında şikayet ve ihbarlarda bulunulduğu belirtilerek, söz konusu numaraların işlenmesi faaliyetinde dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirme yapılması amacıyla rehber hazırlandığı belirtildi.

Kimlik numaralarının işlenmesinin, kişilerin diğer kişisel verilerine de erişim imkanı sağladığı aktarılan rehberde, bu durumun kişiler üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği bildirildi. Rehberde, T.C. kimlik numaralarının "nitelikli kişisel veriler arasında oldukça önemli bir yere sahip olduğu" vurgulandı.

T.C. kimlik numaralarının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki usul ve esaslara uygun şekilde işlenmesinin zorunlu olduğu hatırlatılan rehberde, kişisel verilerinin korunması hakkına daha az müdahale eden yöntemlerin mümkün olup olmadığı gözetilerek varsa bu yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği kaydedildi.

Rehberde, T.C. kimlik numarasının işlenmesinin öngörüldüğü durumları detaylı bir şekilde sıralıyor. Bunlar;

 • Mal ve hizmet alışverişlerinde fatura düzenlenmesi
 • Sipariş/Kargo teslimatı, 
 • Posta gönderilerinin teslimi,
 • ETAHS’a yapılan şikâyet başvuruları,
 • Ticari elektronik ileti gönderimi,
 • Ticaret siciline tescil ve sicil tasdiknamesi
 • İcra Takip Talebinde Bulunma
 • Noterlikte Yapılan Hukukî İşlemler
 • Tapu Kütüğüne Tescil
 • Dava Açma, İstinaf, Temyiz vb. İstemli Dilekçeler
 • Aile Kütüklerinin Tutulması
 • Boşanma veya Evliliğin İptali
 • Gerçek Kişilere Verilen Tanıtıcı Belgeler
 • Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS)
 • Hekimler ve Sağlık Çalışanlarının “Beyaz Kod Kullanımı”
 • Havayolu Bileti Düzenlenmesi
 • Karayollarında Tarifeli/Tarifesiz Yolcu Taşıma ve Biletleme
 • Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti
 • Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti
 • Numara Taşıma İşlemi gibi pek çok durum bulunuyor.

Rehbere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

KVKK Farkındalık Eğitimi Neden Önemlidir? KVKK Farkındalık Eğitimi Neden Önemlidir?

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARALARININ İŞLENMESİ HAKKINDA REHBER

Editör: Elif Kosedag