Digiturk kampanyaları hakkında bilgilendirmede bulunmak amacıyla izinsiz arama ve SMS gönderilmesine yaptırım kararı verildi.

“İlgili kişinin kişisel verisi niteliğindeki cep telefonu numarasının, Digiturk kampanyaları hakkında bilgilendirmede bulunmak amacıyla aranması ve SMS gönderilmesi suretiyle işlenmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Karar Özeti

 Karar Tarihi  02/12/2021
 Karar No  2021/1210
 Başvuru Nedeni  İlgili kişinin cep telefonu numarasının, Digiturk   kampanyaları hakkında bilgilendirmede bulunmak   amacıyla aranması, SMS gönderilmesi
İlgili Kanunlar
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 Yaptırım Sebebi
  • İlgili kişinin kişisel verisi niteliğindeki telefon numarasının işlenmesi
  •  Şikâyete konu olayda veri sorumlusu olarak değerlendirilen M.A. isimli şahsın Kuruma sunduğu formun hukuka uygun bir açık rıza olarak kabul edilememesi
 Karar

 Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon Anonim Şirketi ile Bayi’nin somut olayda veri   sorumlusu olarak hareket ettiklerine yönelik bir tespitte bulunulamadığından anılan   Şirketler hakkında tesis edilecek bir işlem bulunmadığına,

  • Veri sorumlusu M.D.'ye idari yaptırım uygulanmasına,
  •  M.A. isimli şahsa idari yaptırım uygulanmasına,
  • İlgili kişi tarafından kullanılmakta olan telefon numarası verisinin imha edilmesi ve sonucundan Kurula bilgi verilmesi hususunda M.D. ve M.A.’nın talimatlandırılmasına,
  • Öte yandan, yeni müşteri kazandırma süreçlerinde Kanuna uyum hususunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda bayilerini yönlendirmesi/bilgilendirmesi ve bayiler ile yapılacak sözleşmelerde veri sorumlusu ve veri işleyenin kim olduğu hususunda açık hükümlere yer verilmesi hususunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon Anonim Şirketi’nin talimatlandırılmasına

 karar verilmiştir.

Açık Rıza Alınmaksızın Paylaşılan Görsele İdari Para Cezası! Açık Rıza Alınmaksızın Paylaşılan Görsele İdari Para Cezası!