Kurula yapılan, "açık rıza olmaksızın sınav sonuç belgesinin paylaşılması"na ilişkin başvuruda karar verildi.

“Yerel bir haber sitesi tarafından ilgili kişinin açık rızası olmaksızın sınav sonuç belgesinin paylaşılmasına ilişkin” Kişisel Verileri Koruma Kurulu Karar Özeti
 Karar Tarihi  06/01/2022
 Karar No  2022/13
 Başvuru Nedeni  İlgili kişinin kişisel veri niteliğindeki bilgilerin yer aldığı   Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) sınav sonuç   belgesinin yerel haber sitesi tarafından açık rızası olmaksızın   paylaşılması
Kurula İntikal Sebebi İlgili kişinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği veri sorumlusuna başvurarak bilgi talebinde bulunması, başvurunun tebliğ edilmesine rağmen başvurunun yanıtsız bırakılması
Dayanılan Kanuni Düzenlemeler
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
 Karar
 İdari Para Cezası  30.000,00 TL
 ! Karar tarihi itibariyle veri sorumlusuna ait internet sitesinde ilgili kişinin ad,  soyad, fotoğraf, yerleştiği yükseköğretim programı ve yerleştirme puanının  paylaşıldığı haberin kaldırılmış olduğu hafifletici unsuru dikkate alınmıştır.
 Yaptırım Sebebi
  • Şikayete konu kişisel veri işleme faaliyetinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilememesi
  • Haberde ilgili kişinin kişisel verilerinin Kanuna aykırı olarak işlenmesi