Veri Sorumlusu e-KVKK ile Departman Bazlı Envanter Takibi Yapıp; Departmana Özel Envanter Raporu Çıkarabilir!

Özel Nitelikli Kişisel Veri Uyarısı! Özel Nitelikli Kişisel Veri Uyarısı!

e-KVKK ile veri sorumlusu organizasyonu kapsamında her departmanın / müdürlüğün/ birimin hazırlamış olduğu envanter süreçlerini departman bazında takip edebilirsiniz. Departman bazında kişisel veri işleme envanterleri oluşturulduktan sonra kurumun envanter içerik ağırlıklarını, KVKK uyumluluk sürecinize ilişkin departmanlarınızda attığınız adımları, yapmış olduğunuz kayıtları her departman için ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz. e-KVKK ile veri sorumluları kişisel veri işleme envanteri oluştururken; asgari olarak belirtilen envanter faaliyetlerini kapsayacak şekilde diğer hususları da (departman adı, birim adı, bilgi girişi yapan kişi, süreç adı, faaliyetin adı, faaliyetin açıklaması, işlenen kişisel veri kategorisi, işlenen kişisel veri, Kanunun 5. maddesindeki işleme şartı, işlenen özel nitelikli kişisel veri kategorisi, işlenen özel nitelikli kişisel veri, Kanunun 6. maddesindeki işleme şartı, kişisel verisi işlenenlere ilk elde etme esnasında aydınlatma yapılıp yapılmadığı, kişisel verinin elde edildiği kaynak, elde etme yöntemi, saklandığı elektronik ortam, saklandığı fiziksel ortam, biriminiz dışında bu veriye erişenler, saklama amacı, periyodik imha süresi, aktarma amacı, kişisel veri aktarımının hukuki sebebi, kişisel veri aktarım yöntemi, özel nitelikli kişisel veri aktarımının hukuki sebebi, özel nitelikli kişisel veri aktarım yöntemi, alınan idari tedbirler, alınan teknik tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler için alınan yeterli önlemler gibi) ilave edebileceklerdir.