Aydınlatma Yükümlülüğü faaliyetleri kapsamında kişisel veri işlemekte olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için getirilmiş bir yükümlülüktür. Aydınlatma Yükümlülüğü hem Kamu Kurumları hem de özel şirketler için ortak bir yükümlülüktür. Yapılmadığı takdirde özel şirketlere yüksek idari para cezaları uygulanırken kamu kurumlarında ise yapmayan görevli personele yönelik disiplin cezaları uygulanır.