Belediyelerde giriş çıkışlarda denetim ve gözetim yükümlülüğünün daha kolay yerine getirilebilmesi için biyometrik veri (parmak izi alınması, yüz okuma sistemleri vb.) işlenmesi ölçülülük ilkesiyle bağdaşmamaktadır.