Kamu Kurumları için kişisel veri işleme şartlarından herhangi birinin mevcut olması nedeniyle kişisel veriler işlenmişse ve işleme şartı sonradan ortadan kalkmışsa, bu kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Bu imhaları gerçekleştirdikten sonra kurumların imha tutanağı yayınlaması gerekiyor. Bu zorunlu bir uygulama değil ama olası bir denetim durumunda kurumun ispatı açısından iyi olur.