Kişisel Veri İşleme Şartları Kısaca Şöyledir;

1.Kanun Hükmüne Dayanması

2.Sözleşmenin İfası

3.Fiili İmkansızlık

4.Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu

5.Aleniyet Kazandırma

6.Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması

7.Meşru Menfaat