Kurum faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen saklama ve imha süreleri kadar muhafaza edilir. Bu süreler her mevzuata göre ayrı ayrı belirlenir.