6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel veri işlemekte olan gerçek ve tüzel kişiler için uyum süreci şöyle olmalıdır;

1.VERBİS'e kayıt

2.Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama

3.Kanunun temel ilkelerine ve kişisel veri işleme şartlarına uyum

4.Yurtiçi ve yurtdışı aktarımda kanun hükümlerine uyum

5.Aydınlatma yükümlülüğü

6.Veri Güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirler alma

7.Silme, yok etme veya anonim hale getirme