6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Özel Nitelikli Kişisel Verileri tanımlarken sınırlı sayma yoluna gitmiştir. Peki Üniversitelerde neler özel nitelikli kişisel veri kategorisine girer? Üniversiteye bağlı döner sermayelerde ve üniversiteye bağlı hastanelerde yoğun olarak özel nitelikli kişisel veri işlenir.