Verbis Kaydında Veri Kategorileri ile ilgili veri girişi yapıldıktan sonra amaçlar kısmında girilen veri kategorilerinin raporlaması, denetim mekanizmalarının oluşturulması ve veri minimizasyonunun sağlaması yapılır.