Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur. Bu kayıt yapılmadan önce Verbis yükümlülüğü olan veri sorumlularının envanter çalışması yapması gerekir. Yapılan bu envanter çalışması ile Verbis kayıtları uyumlu olmalıdır.