Cinsiyet Bilgisi Özel Nitelikli Kişisel Veri midir? Kişisel Sağlık Verileri Hangi Şartlarda İşlenebilir?

Kişisel sağlık verileri meşru menfaat kapsamında işlenebilir mi? Covid-19 salgınının ülke gündemini oluşturduğu şu günlerde merak edilen bir diğer konu da kişisel sağlık verilerinin veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işlenip işlenmeyeceği olmuştur. Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununda kişisel verilerin işlenme şartlarından bahsedilirken kişisel verilerin, veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işlenebileceği bilgisine yer verilmiştir.

Cinsiyet Bilgisi Özel Nitelikli Kişisel Veri midir? Kişisel Sağlık Verileri Hangi Şartlarda İşlenebilir?

Kişisel sağlık verileri meşru menfaat kapsamında işlenebilir mi?

Covid-19 salgınının ülke gündemini oluşturduğu şu günlerde merak edilen bir diğer konu da kişisel sağlık verilerinin veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işlenip işlenmeyeceği olmuştur. Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununda kişisel verilerin işlenme şartlarından bahsedilirken kişisel verilerin, veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işlenebileceği bilgisine yer verilmiştir. Fakat kişisel sağlık verileri, Kanunda sayılan işleme şartlarına göre işlenemez. Kişisel sağlık verileri, özel nitelikli kişisel verilerdendir.

Dolayısıyla, kişisel sağlık verilerinin işlenebilmesi için, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarının varlığı aranmalıdır.

Kişisel sağlık verisi, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgilerdir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi şartları da bu maddede düzenlenmiş olup buna göre sağlık verilerinin işlenebilmesi için kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işleniyor olması veya ilgili kişinin açık rızasının alınması gerekmektedir. Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, bu madde kapsamında amaç ve kişi yönünden sınırlandırılmıştır.

Diğer bir deyişle açık rıza haricinde, sadece belirtilen amaçlarla ve belirtilen kişi veya kuruluşlarca işlenebilmesi mümkündür.

Anılan madde hükmünden de anlaşılacağı üzere özel nitelikli kişisel veriler arasında yer alan kişisel sağlık verileri, kişisel veri işleme şartı olan meşru menfaat kapsamında işlenemez.

Cinsiyet bilgisi özel nitelikli kişisel veri midir?

KVKK'ya göre özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel verilerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir.

Dolayısıyla “cinsiyet” bilgisi özel nitelikli kişisel veri değildir.

Özel nitelikli kişisel veriler yukarıda görüldüğü üzere sınırlı sayma yöntemiyle belirlenmiştir. Kanun koyucu özel nitelikli kişisel verilerin içerisinde cinsiyet verisini saymamıştır. Özel nitelikli kişisel veriler arasında sayılan; cinsiyet değil cinsel hayata ilişkin kişisel verilerdir.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 15:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER