Enfekte Olmuş Kişilerin Kimlik ve Sağlık Verilerini Paylaşmak Suç mudur?

Sağlık Verisi Hangi İstisnai Durumlarda Açık Rıza Şartı Aranmaksızın İşlenebilir?

Enfekte Olmuş Kişilerin Kimlik ve Sağlık Verilerini Paylaşmak Suç mudur?
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Türkiye'de hızla yayılan yeni tip corona virüs (COVID-19) ile enfekte olmuş kişilerin kimlik bilgisi ve sağlık verilerinin, sosyal medya aracılığıyla yayılmasının suç olduğunu resmi sosyal medya hesabından tekrar hatırlattı.

Sağlık verisi KVKK'ya göre özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde özel nitelikli kişisel verilerin, başta Bulaşıcı Hastalıklar Yasası, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası ile kişilerin kimlik verileri ile sağlık verilerinin kanundan yetki alınmaksızın veya ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kaydedilmesi, veya aktarılması suç teşkil etmektedir.

Kişilerin kimlik ve sağlık bilgilerinin paylaşılmasının, 'onların damgalanarak toplumdan dışlanması korkusu yaratacağı ve tıbbi yardım almaktan kaçınmaları sonucunu doğurabileceği' göz önünde bulundurulmalıdır.  'Dolayısıyla bu türden eylemler toplum sağlığını tehlikeye atabilecek sonuçlar doğurabilir.'

Bu hususta gerekli önlemlerin alınmaması durumunda veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

Ayrıca bu konu Türk Ceza Kanununda da düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu 136 ıncı maddesi kapsamında Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar başlığı altında; “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Sağlık Verisi Hangi İstisnai Durumlarda Açık Rıza Şartı Aranmaksızın İşlenebilir?

6698 sayılı KVKK'ya göre özel nitelikli kişisel verilerden olan sağlık verisinin açık rıza aranmaksızın işlenmesi veya aktarılması durumunda tek istisna bulunmaktadır. İlgili Kanun maddesini inceleyecek olursak;

KVKK'nın 6 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasına göre;

.....Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.....

Dolayısıyla corona virüs teşhisi koyulmuş, enfekte olmuş kişilere ilişkin sağlık verisi sadece kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla yalnızca sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişi kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilir. Ötesi bir durumda işlenemez. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 15:44
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER