Gelişigüzel Yazılan Ad-Soyad Bilgisi Kişisel Veri Sayılır mı?

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte birçok özel şirket KVKK uyum çalışmalarına başladı. Uyum süreçlerinde akıllara en çok gelen sorulardan birisi de gelişigüzel alınan ve bir kağıt parçasına yazılan ad-soyad bilgilerinin KVKK kapsamında olup olmadığı.

Gelişigüzel Yazılan Ad-Soyad Bilgisi Kişisel Veri Sayılır mı?

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte birçok özel şirket KVKK uyum çalışmalarına başladı. Uyum süreçlerinde akıllara en çok gelen sorulardan birisi de gelişigüzel alınan ve bir kağıt parçasına yazılan ad-soyad bilgilerinin KVKK kapsamında olup olmadığı.

Bir kâğıt parçası üzerine gelişigüzel yazılan ad, soyad ve telefon numaraları KVKK kapsamında değildir. Kişisel veri işlemenin KVKK kapsamında sayılabilmesi için işlenen kişisel verilerin bir veri kayıt sisteminin parçası olması yani belirli bir takım kriterlere göre yapılandırılarak işlenmesi gerekmektedir. Ad, soyad ve telefon numarası gibi veriler bir indeks, fihrist vb. bir veri kayıt sistemi dâhilinde yazılmışsa, söz konusu veri işleme faaliyeti KVKK'ya tâbi olacaktır.

Manuel yolla ve gelişigüzel bir biçimde bir kâğıt parçası üzerine yazılan kişisel veriler Kanun kapsamında olmayacaktır. Bununla birlikte, bir veri kayıt sisteminin parçası olmadan işlenen kişisel verilerin 6698 sayılı Kanuna tâbi olmaması durumu, bu verilerin keyfi bir biçimde kullanılabilecekleri anlamına gelmemektedir. Zira konusu suç teşkil eden durumlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında ele alınmaktadır.

Veri Kayıt Sistemi Ne Demek?

“Veri kayıt sistemi”; kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi şeklinde tanımlanmıştır. Yani yukarıda bahsettiğimiz şekilde kişisel veriler; fihrist, numara, ad - soyad, alfabe, kategori, sıralama gibi belirli kriterlere göre işleniyorsa KVKK kapsamındadır.

Bilgisayarda depolama amacıyla tutulan veriler KVKK kapsamında değerlendirilebilir mi?

Kişisel veriler bilgisayarlarda sadece depolama amacıyla dosya halinde tutuluyor olsa ve üzerinde başkaca bir işlem yapılmasa dahi kişisel verilerin işlenmesi olarak değerlendirilecek ve bu faaliyet de Kanun kapsamında kabul edilecektir.

KVKK tüzel kişileri kapsar mı?

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun 2. maddesinde, Kanun hükümlerinin kişisel verileri işlenen gerçek kişiler hakkında uygulanacağı ifade edilmiştir. Buna göre Kanun,

kural olarak sadece gerçek kişilerin verilerini koruma kapsamına almış olup verileri işlenen tüzel kişiler bu Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur.

 

 

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 15:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER