Kısa Çalışma Uygulayacak İşverenlerin Dikkatine: KVKK İhlallerine Karşı Dikkatli Olunmalı!

İşverenler Kısa Çalışma Talebinde Nasıl Bulunacaklar?

Kısa Çalışma Uygulayacak İşverenlerin Dikkatine: KVKK İhlallerine Karşı Dikkatli Olunmalı!

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa Çalışma Ödeneği İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında sağlanan bir imkandır. Kısa çalışma uygulaması ise genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

İşverenler kısa çalışma uygulaması sürecinde KVKK ihlallerine karşı dikkatli olmalıdır.

İşverenler Kısa Çalışma Talebinde Nasıl Bulunacaklar? Talepler Nasıl Değerlendirilecek? KVKK Kapsamında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yeni tip Korona virüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak Türkiye'de de "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.


İşverenler korona virüsten olumsuz etkilenmesi sebebiyle kısa çalışma talep edebilir. İşverenler kısa çalışma uygulamasına başvururken, Kısa Çalışma Talep Formu ile Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.

Başvuruların hızlı ve sağlıklı bir şekilde cevaplanabilmesi için korona virüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

Burada önem kazanan bir diğer husus ise yukarıda bahsettiğimiz üzere kısa çalışma ödeneği sürecinde işverenlerin kişisel verilerin korunmasına dikkat etmeleri gerektiğidir.

1) Örneğin karantinaya giren ya da enfekte olmuş çalışanların sağlık verileri talep edilirken dikkatli olunmalıdır. Kişilerden açık rıza alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki; sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

2) Kısa çalışma ödeneğinin şartlarından birisi olan; 450 gün işsizlik sigortası şartını sağlayıp sağlanmadığı sorgusu e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Kişiden bu veri talep edilirken gerekçeyi veri sahibi bilmelidir. İlgili kişi bu konuda aydınlatılmalıdır.

3) İşveren İŞKUR'a mail gönderirken şirketin resmi kurumsal mail hesabını yahut, KEP adresini kullanmalıdır.

Dolayısıyla işverenler iş süreçlerinin  her aşamasında olması gerektiği gibi kısa çalışma uygulamasına geçerken de kişisel verilerin gizliliği esasına riayet etmeli, veri ihlalinden sakınmalıdır.

 

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 15:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER