Kişisel Veri Nedir? Hangi Veriler Kişisel Veri Kapsamındadır?

Kişisel Veri Nedir? Hangi Veriler Kişisel Veri Kapsamındadır?

Kişisel Veri Nedir? Hangi Veriler Kişisel Veri Kapsamındadır?

Giriş


Yazımızın PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.


Kişisel veri 7 Nisan 2016'da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununda tanımlanmıştır. İlgili kanuna göre kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak ifade edilmiştir.  Yani kişisel veriden bahsedebilmek için iki önemli unsurun var olması gerekir. Bunlar;  Kimliği belli ya da belli olabilecek bir gerçek kişi, Bu gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olmasıdır. Görüldüğü üzere kanun kişisel veri tanımlamasında sınırlı sayma yoluna gitmemiştir. (özel nitelikli kişisel veriler hariç) Böylelikle kişisel veri kapsamını somut olaylarla genişletmek mümkün olacaktır.Yukarıda kimliği belli ya da belirlenebilir ifadesi ile kastedilen, kişisel verinin bir gerçek kişinin kimliğini doğrudan ya da dolaylı şekilde göstermesidir. Örneğin, ad ve soyad tek başına kişisel veridir ve gerçek kişiyi belirler. Ancak ad ve soyad gerçek kişiyi belirleyebilmek için her zaman yeterli olmayıp, kişinin tespitinde başka bilgilere de gerek duyulabilir.

Kimliği belirlenebilir gerçek kişi ne demek?

Kanunda kişisel veriyi tanımlarken kimliği belirlenebilir gerçek kişi ibaresinin kullanıldığını görüyoruz. Kimliği belirlenebilir ibaresi ile gerçek kişinin kimliğinin henüz belli olmaması ile birlikte, kimliğini belirlemenin mümkün olduğu sonucuna varabiliriz. Kimliği belirlenebilir gerçek kişiye dair bilgi ve belgeler, bir kayıtla ilişkilendirildiğinde gerçek kişinin kimliği belirlenecektir. Örneğin;  “A Kurumunun B biriminde çalışan, X marka ve kırmızı renkte araca sahip olan, orta yaşta ve kısa boylu bir erkek” ifadesi, bu tanıma uyan tek bir kişi olması durumunda bu kişiyi belirlenebilir kılması nedeniyle kişisel veri sayılır. Ya da gizli kamera kayıt sistemi bulunan bir mekanda bulunan kişilerin görüntüleri kişilerin tanınabilir olması halinde kişisel veri sayılabilir.

Bilginin gerçek kişilere ilişkin olması ne demek?


"Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi" tanımındaki "gerçek kişiye ilişkin" ibaresi ayrı bir önem kazanmaktadır. Örneğin belirli bir model otomobilin satış değeri, o modeldeki otomobil fiyatlarını belirlemek ya da göstermek için kullanılıyorsa kişisel veri sayılmamaktadır. Fakat gerçek kişiye ait bir otomobilin satış değeri gerçek kişinin vergilendirilebilir varlıkları arasında yer aldığı için aslında kişisel veri olarak kabul edilir. Yani esas olan, bilginin gerçek kişiyle ilişkilendirilebilir olmasıdır.

Tüzel kişilere ilişkin bilgiler kişisel veri sayılır mı?


Hayır. Kişisel veriden bahsedebilmek için mutlaka gerçek kişiye ilişkin bilgi söz konusu olmalıdır. Fakat tüzel kişiye ilişkin bilgi gerçek kişiyle ilişkilendirilebilir nitelikte ise, bu durumda kişisel veriden bahsedebiliriz. Örneğin; bir şirketin ticaret unvanı ya da adresi gibi tüzel kişiliğe ilişkin bilgiler (gerçek bir kişiyle ilişkilendirileceği durumlar hariç) kişisel veri olmamaktadır.

Her türlü bilgiden kasıt nedir?


Her türlü ifadesi ile kişisel verilere ilişkin çok geniş bir yelpaze sunulmuştur. Bir gerçek kişiye dair objektif ve subjektif nitelikli her türlü bilgi kişisel veri kabul edilecektir. Bilginin eksikliği ya da yanlışlığı, o bilginin kişisel veri olması durumunu değiştirmeyecektir. Nitekim gerçek kişilere, kişisel verilerinin hatalı ya da eksik olması durumunda bu veri için düzeltme talebinde bulunma hakkı verilmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun 10 uncu maddesinin (d) bendine bakacak olursak;

 

''ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Haklar ve Yükümlülükler

Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü

.....

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.....


hakkı bulunmaktadır.

Her türlü bilgi denildiğinde, kişinin adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi gibi yalnızca kimliği ile alakalı bilgiler değil; telefon numarası, araç plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri ve bu minvaldeki her türlü bilgi ve belge kişisel veri sayılır. Kişisel verilerin kapsamı kanunda kısıtlanmadığından bu örnekleri çoğaltabilmek mümkündür. Örneğin; işyerlerindeki mülakat değerlendirme raporları, bordrolar, özgeçmişler, banka dekontları dahi kişisel veri kabul edilebilir.

Sonuç


Dolayısıyla kişisel veriden bahsedebilmek için, bilginin kimliği belli ya da belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin olması gerekmektedir. Burada bakılması gereken ilk ve esaslı unsur kişisel verinin ''kişiyi tanımlayabilme'' özelliğidir. Gerçek kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bilgilerle birlikte; fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal vb. özelliklerine ilişkin bilgiler kişisel veri kabul edilecektir.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 15:44
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER