Kişisel Verileri İşlenen Kişinin Hakları Nelerdir?

İlgili kişilerin KVKK kapsamında bazı hakları bulunmaktadır. Bu konu Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenmiştir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişinin Hakları Nelerdir?

İlgili kişi kişisel verisi işlenen gerçek kişidir. Kanuna göre kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, işlenen kişisel veriler bakımından koruma altındadır. Başka bir ifadeyle KVKK kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin menfaatlerini muhafaza eder diyebiliriz.

İlgili kişilerin KVKK kapsamında bazı hakları bulunmaktadır. Bu konu Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenmiştir. İnceleyecek olursak;
 

İlgili Kişinin Hakları
Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Görüldüğü üzere ilgili kişi kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek için öncelikle veri sorumlusuna başvurmalıdır.  Kişisel verisi işlenmişse, yine veri sorumlusundan bununla alakalı bilgi talep edebilir. Ayrıca ilgili kişi, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek isteyebilir, işlenen kişisel verilerin silinmesini talep edebilir. İlgili kişi aleyhine bir sonuç çıktığında itiraz edebilir. Ya da kişisel verilerinin Kanuna aykırı olarak işlendiği tespit edildiğinde, uğradığı zararın giderilmesini talep edebilir.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 15:44
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER