Türkiye'nin İleri Gelen İstihdam Platformundan KVKK'ya İhlal Bildirimi!

Kariyernet'ten KVKK'ya İhlal Bildirimi!

Türkiye'nin İleri Gelen İstihdam Platformundan KVKK'ya İhlal Bildirimi!

Bilindiği üzere Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 2016 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte kişisel veri gizliliğine verilen önem artmıştır. Veri sorumlusunun ilgili kanun kapsamında

,Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak gibi zorunlulukları bulunmaktadır.

Ayrıca işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durum en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirilmelidir. KVKK gereken durumlarda ilgili bildirimi kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edecektir.

Yukarıda anlattığımız kapsamda, Türkiye'nin ileri gelen istihdam platformlarından olan kariyer.net geçtiğimiz günlerde KVKK'ya veri ihlal bildiriminde bulunmuştur. İhlal bildiriminde genel hatlarıyla,

İhlalin Kariyer.Net’e tedarikçi olarak hizmet veren bir danışman tarafından 12 Ağustos 2020 tarihinde Kariyer.net’in bir çalışanına, adı geçen sitede üyeliği bulunan 50.000 kişiye ait olduğu iddia edilen bir dosyanın aynı gün internette bir siteye yüklendiği bilgisinin aktarılmasıyla tespit edildiği,

İhlalin 10.08.2020 tarihinde gerçekleştiği, Kariyer.net tarafından 12.08.2020 tarihinde tespit edildiği,

İhlalden etkilenen verilerin, “email adresi”, “kullanıcı şifresi”, “isim soyad”, “doğum tarihi”, “telefon numarası”, “profil fotografı” URL link bilgisi, “yaşadığı il”, “yaşadığı ilçe” bilgileri olduğu,

İhlalden etkilenen kişi sayısının 40.955, kayıt sayısının 53.149 olduğu,

İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak adaydestek@kariyer.net adresinden ve 0 216 468 76 00 numarasından bilgi alabilecekleri bilgileri yer almaktadır.

KVKK konuyla alakalı inceleme başlatmış, ihlal bildirimini resmi internet sitesinde kamuoyuna duyurmuştur.

İlgili ihlal bildirimi aşağıdaki şekildedir;

 

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hiz. A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hiz. AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda özetle;

İhlalin Kariyer.Net’e tedarikçi olarak hizmet veren bir danışman tarafından 12 Ağustos 2020 tarihinde Kariyer.net’in bir çalışanına, adı geçen sitede üyeliği bulunan 50.000 kişiye ait olduğu iddia edilen bir dosyanın aynı gün internette bir siteye yüklendiği bilgisinin aktarılmasıyla tespit edildiği,

İhlalin 10.08.2020 tarihinde gerçekleştiği, Kariyer.net tarafından 12.08.2020 tarihinde tespit edildiği,

İhlalden etkilenen verilerin, “email adresi”, “kullanıcı şifresi”, “isim soyad”, “doğum tarihi”, “telefon numarası”, “profil fotografı” URL link bilgisi, “yaşadığı il”, “yaşadığı ilçe” bilgileri olduğu,

​​​​​​​İhlalden etkilenen kişi sayısının 40.955, kayıt sayısının 53.149 olduğu,

​​​​​​​İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak adaydestek@kariyer.net adresinden ve 0 216 468 76 00 numarasından bilgi alabilecekleri​​​​​​​​​​​​​​ ifade edilmiştir.


Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.08.2020 tarih ve 2020/634 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 15:45
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER