Belediyeler, Belediye Şirketleri ve Kamu Kurumları için KVKK 6698 – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Sertifikalı Uzmanlık Eğitimi

EĞİTİM AÇIKLAMASI Türkiye’de ilk kez, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve belediye şirketlerine yönelik hazırlanmış 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu eğitimidir. Tam 3 gün sürecek olan bu uzmanlık eğitimimizde 100’e yakın konu başlığı ele alınacaktır.

Belediyeler, Belediye Şirketleri ve Kamu Kurumları için KVKK 6698 – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Sertifikalı Uzmanlık Eğitimi

EĞİTİM AÇIKLAMASI


Türkiye’de ilk kez, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve belediye şirketlerine yönelik hazırlanmış 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu eğitimidir. Tam 3 gün sürecek olan bu uzmanlık eğitimimizde 100’e yakın konu başlığı ele alınacaktır.

Eğitimlerimiz 2’si hukukçu olmak üzere 3 KVKK uzmanı eğitmen tarafından sunulacaktır.

Eğitim sonunda katılımcılar adına Kamutech Yazılım tarafından “6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uzmanlık Eğitimi Katılım Sertifikası” düzenlenecektir.

BU EĞİTİMİN DİĞERLERİNDEN FARKLARI

 • Türkiye’de ilk kez KVKK konusunda kamu kurumları, belediyeler ve belediye şirketlerine yönelik hazırlanmış en kapsamlı eğitim organizasyonudur. Uygulama örnekleri ve anlatımlar kamu kurumlarının süreç ve işleyişlerine uygun olarak hazırlanmıştır
 • Bu eğitime KVKK ile “ilk kez tanışan, sıfır deneyime sahip” kişiler dahi katılabilir. Eğitim içerikleri sade, anlaşılır (hukuki terimler mümkün olduğunca az) ve daha çok uygulamaya yönelik yaşanmış örnekler üzerinden hazırlanmıştır
 • Eğitim süresi 3 (üç) gün olarak planlanmıştır. Bu sayede tüm konuları ayrıntılarıyla ele almak için yeterli zaman elde edilmiştir. Ayrıca katılımcılar ile eğitimciler arasında interaktif (sesli ve yazılı) iletişim, soru-cevap imkanı da sağlanmaktadır.
 • Eğitmenlerimiz uygulamadan gelen ve bugüne kadar başta Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından düzenlenen birçok konferans, seminerlere iştirak etmiş, KVKK alanında araştırma, yazı ve makaleler yayınlanmış hukukçu ve deneyimli uzman kişilerdir.
 • Bu eğitimimiz, bugüne kadar binlerce kamu görevlisine eğitim seminerleri sunan ve %90’nın üzerinde memnuniyet oranına ulaşmış, Kamutech Yazılım kalitesi ve güvencesi ile sizlere sunulmaktadır.

EĞİTİM TAKVİMİ

Eğitim Tarihleri 25 Kasım 2020 Çarşamba (10:00-16:00)

26 Kasım 2020 Perşembe (10:00-16:00)

27 Kasım 2020 Cuma (10:00-16:00)
Eğitim Süresi 3 (Üç) Gün
Eğitim Yeri Online Eğitim
Eğitim Ücreti Kişi başı 500 TL+KDV (KDV dahil 590 TL)

Eğitim notları ve katılımcı adına düzenlenen sertifika fiyata dahildirEĞİTİM KONU BAŞLIKLARI


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Gelişim Süreci

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Öncesi Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler Nelerdir?
 • KVKK’nın Gelişimi Nasıl Gerçekleşmiştir?

Kişisel Veri/Özel Nitelikli Kişisel Veri Kavramı, Kişisel Veri İşleme Faaliyeti

 • Kişisel Veri Nedir? Tüzel Kişilere Ait Veriler de Kişisel Veri Sayılır mı?
 • IP Adresi, Gelişigüzel Yazılan Ad-Soyad Bilgisi, Ses Kaydı, İşyerlerinde Alınan Kamera Kayıtları, Üniforma Bilgisi, Kan Grubu Bilgisi, Motorlu Taşıt Plakası, Pasaport Numarası, Özgeçmiş vb. Bilgiler KVKK Kapsamında Değerlendirilebilir mi?
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri (Hassas Veri) Nedir? Sakatlık Bilgisi Özel Nitelikli Kişisel Veri Kabul Edilebilir mi? Cinsiyet Bilgisi Özel Nitelikli Kişisel Veri midir?
 • Her Türlü Veri İşleme Faaliyeti KVKK Kapsamında Değerlendirilebilir mi?
 • Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Temel İlkeler Nelerdir?
 • Kişisel Verilerin İşlenme Süreçleri Nelerdir? Depolama Amacıyla Bilgisayarlarda Veri Saklanması Kişisel Veri İşleme Faaliyeti Sayılır mı? Otomatik Olmayan Yollarla İşlenen Veriler Kişisel Veri Kabul Edilebilir mi?

Veri Sahibi- Veri İşleyen- Veri Sorumlusu

 • Veri Sahibi Kimdir? İlgili Kişi Kimdir?
 •  İlgili Kişinin Hakları Nelerdir?
 •  Kişisel Verilerin Korunması Kapsamındaki Başvurular Kime Yapılır?
 • Veri Sorumlusu Kimdir? Bir Şirket Veri Sorumlusu Olarak Kimi Belirlemelidir?
 • Veri Sorumlusu Kişiye Atanan Bir Statü müdür? Bir Bakanlık Veri Sorumlusu Olarak Kimi Belirlemelidir?
 • Belediyeler ve Belediye Şirketleri Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nasıl Uygulanacaktır? Belediyelerde Kanunun Uygulanması Açısından Sorumlu Kişi Kimdir?
 • Bir Bakanlığa Bağlı, İlgili ve İlişkili Birimler, Veri Sorumlusu Sayılır mı?
 • Belediye Şirketlerinin de Arasında Bulunduğu Bir Şirketler Topluluğunda Her Bir Şirket Ayrıca Veri Sorumlusu Sayılır mı?
 • Veri İşleyen Kimdir? Bir Şirketin Çalışanları veya Birimleri Veri İşleyen Kabul Edilebilir mi?
 • Kişisel Verilerin Veri İşleyen Tarafından İşlenmesi Durumunda Veri Sorumlusunun Sorumluluğu Nasıl Düzenlenmiştir?
 • Bir Gerçek veya Tüzel Kişi Hem Veri Sorumlusu Hem de Veri İşleyen Olabilir mi?
 • Veri İşleyen KVKK Başvurusu Kabul Edebilir mi?
 • Veri Sorumlusu ve Veri İşleyenin Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?
 • Veri İşleyen Tarafından Bir İhlal Gerçekleştirilmesi Halinde Kanuna Göre Sorumluluk Kimde Olacaktır?
 • Veri İşleyen Firma Örnekleri

Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

 • Kimler KVKK Yükümlüsüdür? Kanun Kapsamındaki Tam/Kısmi İstisna Halleri Nelerdir?
 • Aydınlatma Yükümlülüğü, Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler, Tedbir Alma Yükümlülüğü, Denetleme Yükümlülüğü, Sır Saklama Yükümlülüğü, Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü Kavramları..

Açık Rıza Kavramı- Aydınlatma Yükümlülüğü

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları Nelerdir?
 • Açık Rıza Nedir? Açık Rızanın Alınması Herhangi Bir Şekle Tabi midir?
 • Kurumlar Kişilerden Aldıkları Açık Rıza Metinlerini Ne Kadar Süre Saklamalıdır?
 • Kişisel Veriler Yalnızca İlgili Kişilerden Açık Rıza Alınması Halinde mi İşlenebilir? Kişisel Veri İşlemek İçin Açık Rıza Haricindeki Şartlardan Birisi Sağlandığında Kurumların Tekrar Açık Rıza Almasına Gerek Var mıdır?
 • İş Başvurusu Sırasında Alınan “Tüm Kişisel Verilerimin İşlenmesini ve Paylaşılmasını Kabul Ediyorum” Şeklindeki Açık Rıza Beyanı Hukuken Geçerli midir?
 • Battaniye Rıza Nedir?
 • Açık Rıza Geri Alınabilir mi?
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı Haller Nelerdir?
 • Açık Rıza Nasıl Hazırlanır? Açık Rıza Metni Örnekleri
 • Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir? Kurumlar İşledikleri Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Yapmak Zorunda mıdır?
 • Kurumlar “Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi” Şartına Dayalı Olarak Kişisel Veri İşlerken de Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmek Zorunda mıdır?
 • Kurumlar Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metnini Aynı Başlık Altında Sunabilir mi?
 • Kurumun İmzalattığı Aydınlatma Metinlerini KVKK’ya Gönderme Yükümlülüğü Var mıdır?
 • Aydınlatma Metni Herhangi Bir Şekil Şartına Tabi midir?
 • Aydınlatma Metinlerinde Saklama Süresini Belirtmek Gerekli midir?
 • Katmanlı Aydınlatma Nedir, Aydınlatma Yükümlülüğü Kapsamında “Katmanlı Aydınlatma” Nasıl Yapılmalıdır?
 • Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Neleri Kapsamaktadır?
 • Aydınlatma Nasıl Yapılır? Örnek Aydınlatma Metinleri

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

 • Veri Sorumlusunun Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri Nelerdir?
 • Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin İdari Tedbirler Nelerdir?
 • Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler Nelerdir?
 • Şirketler Kişisel Veri Güvenliği Politikalarını ve Prosedürlerini Nasıl Belirlemelidir?
 • Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları Yapılmalı mıdır? İlgili İdari Tedbir Zorunlu mudur?
 • Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

VERBİS ve Kişisel Veri İşleme Envanteri

 • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Nedir? Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) Kişisel Veri Barındırır mı?
 • Kimler VERBİS Yükümlüsü Sayılmaktadır? VERBİS’e Kayıt İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri Nedir? Nasıl Hazırlanır?
 • Bütün Veri Sorumluları, Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlamak Zorunda mıdır?
 • Hazırlanan Kişisel Veri İşleme Envanteri Kuruma da Gönderilmeli midir?
 • Kişisel Veri İşleme Envanterinin VERBİS’e Yüklenmesi Gerekir mi?
 • Kişisel Veri İşleme Envanterinde Saklama Sürelerinin Belirtilmesi Gerekli midir?
 • İrtibat Kişisi Kimdir?
 • Özel Şirketlerde ve Kamu Kurumlarında İrtibat Kişisi Nasıl Belirlenmelidir?
 • Bir İrtibat Kişisi Aynı Anda Birden Fazla Veri Sorumlusunun İrtibat Kişisi Olarak Atanabilir mi?
 • Vakıf/ Devlet Üniversiteleri VERBİS’e Kaydını “Yurt İçinde Yerleşik Tüzel/Gerçek Kişi” Bölümü Üzerinden mi Gerçekleştirmelidir?
 • KVKK Koordinasyon Görevlisi Kimdir? Nasıl Belirlenir?

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

 • Saklama Süreleri, Saklama Koşulları, Kişisel Verileri Silme Yok Etme ve Anonim Hale Getirme Nedir?
 • Anonim Hale Getirilen Bir Veri Kişisel Veri midir?
 • İlgili Kişinin, Kişisel Verilerinin Silinmesini Veya Yok Edilmesini Talep Etmesi Halinde Veri Sorumluları, Bu Talebi Her Koşulda Yerine Getirecek midir?
 • Kurumlar Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikalarını Nasıl Belirlemelidir?

Veri İhlalleri Karşısında Başvurulabilecek Özel Korunma Yolları

 • Veri Sorumlusuna Başvuru Nasıl Olmaktadır? Kurumlar Kendilerine Gelen Başvuruları Nasıl Değerlendirmelidir?
 • Veri Sorumlusu İlgili Kişinin Talebini Hangi Süre İçinde Yerine Getirir?
 • Veri Sorumlusu İlgili Kişinin Talebi Üzerine Neler Yapabilir?
 • Veri Sorumlusu Cevabını İlgili Kişiye Nasıl Bildirir?

Cezalar

 • VERBİS’e kayıt yaptırmamış olan Belediye Şirketleri 1 Milyon TL’ye Varan İdari Para Cezası Ödeyecek mi?
 • COVID-19 Nedeniyle VERBİS Kaydı “Ceza  Ödemeden” Geç Yapılabilir mi?
 • KVKK Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezaları Nelerdir?
 • Kişisel Veri Güvenliğinin İhlali Durumunda Uygulanacak Hapis Cezaları Nelerdir?
 • İdari Para Cezalarının ve Hapis Cezalarının Muhattabı Kim Olacaktır?
 • Kamu Kurumları KVKK İhlali KVKK’nın İhlali Durumunda Para Cezası Ödeyecek mi?
 • Kurul Tarafından Verilen Para Cezalarına İtiraz Edilebilir mi? İtirazlar Nereye Yapılmalıdır?


İnceleme ve Değerlendirme

 • Kanuna Aykırılık Teşkil Eden Durumlara İlişkin Somut KVKK Kurul Kararları,
 • Yaşanmış İhlaller, Kararların Değerlendirilmesi

BAŞVURU ve KAYIT İŞLEMLERİ


Aşağıdaki seminer kesin kayıt formunu onaylayıp göndermeniz yeterlidir

Seminer Kesin Kayıt Formu

Seminer Takvimi

Seminer Sayfasına Gitmek için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 15:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER