Kamu Kurumları ve Kurumsal Firmalar için KVKK 6698 – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Sertifikalı Uzmanlık Eğitimi (Yeni!)

EĞİTİM AÇIKLAMASI Türkiye’de ilk kez, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve belediye şirketleri ve kurumsal firmalara yönelik hazırlanmış 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu eğitimidir. Tam 3 gün sürecek olan bu uzmanlık eğitimimizde 100’e yakın konu başlığı ele alınacaktır.

Kamu Kurumları ve Kurumsal Firmalar için KVKK 6698 – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Sertifikalı Uzmanlık Eğitimi (Yeni!)

EĞİTİM AÇIKLAMASI

Türkiye’de ilk kez, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve belediye şirketleri ve kurumsal firmalara yönelik hazırlanmış 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu eğitimidir. Tam 3 gün sürecek olan bu uzmanlık eğitimimizde 100’e yakın konu başlığı ele alınacaktır.

Eğitimlerimiz 2’si hukukçu olmak üzere 3 KVKK uzmanı eğitmen tarafından sunulacaktır.

Eğitim sonunda katılımcılar adına Kamutech Yazılım tarafından “6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uzmanlık Eğitimi Katılım Sertifikası” düzenlenecektir.


BU EĞİTİMİN DİĞERLERİNDEN FARKLARI

 • Türkiye’de ilk kez KVKK konusunda kamu kurumları, belediyeler ve belediye şirketleri içerikleri dahil edilerek hazırlanmış en kapsamlı eğitim organizasyonudur. Uygulama örnekleri ve anlatımlar kamu kurumlarının süreç ve işleyişleri de göz önünde tutularak hazırlanmıştır
 • Bu eğitime KVKK ile “ilk kez tanışan, sıfır deneyime sahip” kişiler dahi katılabilir. Eğitim içerikleri sade, anlaşılır (hukuki terimler mümkün olduğunca az) ve daha çok uygulamaya yönelik yaşanmış örnekler üzerinden hazırlanmıştır
 • Eğitim süresi 3 (üç) gün olarak planlanmıştır. Bu sayede tüm konuları ayrıntılarıyla ele almak için yeterli zaman elde edilmiştir. Ayrıca katılımcılar ile eğitimciler arasında interaktif (sesli ve yazılı) iletişim, soru-cevap imkanı da sağlanmaktadır.
 • Eğitmenlerimiz uygulamadan gelen ve bugüne kadar başta Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından düzenlenen birçok konferans, seminerlere iştirak etmiş, KVKK alanında araştırma, yazı ve makaleler yayınlanmış hukukçu ve deneyimli uzman kişilerdir.
 • Bu eğitimimiz, bugüne kadar binlerce kamu görevlisine eğitim seminerleri sunan ve %90’nın üzerinde memnuniyet oranına ulaşmış, Kamutech Yazılım kalitesi ve güvencesi ile sizlere sunulmaktadır.

EĞİTİM TAKVİMİ

Eğitim Tarihi 16 Aralık 2020 Çarşamba (10:00-16:00)17 Aralık 2020 Perşembe (10:00-16:00)

18 Aralık 2020 Cuma (10:00-16:00)
Eğitim Süresi 3 (Üç) Gün
Eğitim Yeri Online Eğitim
Eğitim Ücreti Kişi başı 500 TL+KDV (KDV dahil 590 TL)Eğitim notları ve katılımcı adına düzenlenen sertifika fiyata dahildir


EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Gelişim Süreci

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Öncesi Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler Nelerdir?
 • KVKK’nın Gelişimi Nasıl Gerçekleşmiştir?

Kişisel Veri/Özel Nitelikli Kişisel Veri Kavramı, Kişisel Veri İşleme Faaliyeti

 • Kişisel Veri Nedir? Tüzel Kişilere Ait Veriler de Kişisel Veri Sayılır mı?
 • IP Adresi, Gelişigüzel Yazılan Ad-Soyad Bilgisi, Ses Kaydı, İşyerlerinde Alınan Kamera Kayıtları, Üniforma Bilgisi, Kan Grubu Bilgisi, Motorlu Taşıt Plakası, Pasaport Numarası, Özgeçmiş vb. Bilgiler KVKK Kapsamında Değerlendirilebilir mi?
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri (Hassas Veri) Nedir? Sakatlık Bilgisi Özel Nitelikli Kişisel Veri Kabul Edilebilir mi? Cinsiyet Bilgisi Özel Nitelikli Kişisel Veri midir?
 • Her Türlü Veri İşleme Faaliyeti KVKK Kapsamında Değerlendirilebilir mi?
 • Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Temel İlkeler Nelerdir?
 • Kişisel Verilerin İşlenme Süreçleri Nelerdir? Depolama Amacıyla Bilgisayarlarda Veri Saklanması Kişisel Veri İşleme Faaliyeti Sayılır mı? Otomatik Olmayan Yollarla İşlenen Veriler Kişisel Veri Kabul Edilebilir mi?


Veri Sahibi- Veri İşleyen- Veri Sorumlusu

 • Veri Sahibi Kimdir? İlgili Kişi Kimdir?
 •  İlgili Kişinin Hakları Nelerdir?
 •  Kişisel Verilerin Korunması Kapsamındaki Başvurular Kime Yapılır?
 • Veri Sorumlusu Kimdir? Bir Şirket Veri Sorumlusu Olarak Kimi Belirlemelidir?
 • Veri Sorumlusu Kişiye Atanan Bir Statü müdür? Bir Bakanlık Veri Sorumlusu Olarak Kimi Belirlemelidir?
 • Belediyeler ve Belediye Şirketleri Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nasıl Uygulanacaktır? Belediyelerde Kanunun Uygulanması Açısından Sorumlu Kişi Kimdir?
 • Bir Bakanlığa Bağlı, İlgili ve İlişkili Birimler, Veri Sorumlusu Sayılır mı?
 • Belediye Şirketlerinin de Arasında Bulunduğu Bir Şirketler Topluluğunda Her Bir Şirket Ayrıca Veri Sorumlusu Sayılır mı?
 • Veri İşleyen Kimdir? Bir Şirketin Çalışanları veya Birimleri Veri İşleyen Kabul Edilebilir mi?
 • Kişisel Verilerin Veri İşleyen Tarafından İşlenmesi Durumunda Veri Sorumlusunun Sorumluluğu Nasıl Düzenlenmiştir?
 • Bir Gerçek veya Tüzel Kişi Hem Veri Sorumlusu Hem de Veri İşleyen Olabilir mi?
 • Veri İşleyen KVKK Başvurusu Kabul Edebilir mi?
 • Veri Sorumlusu ve Veri İşleyenin Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?
 • Veri İşleyen Tarafından Bir İhlal Gerçekleştirilmesi Halinde Kanuna Göre Sorumluluk Kimde Olacaktır?
 • Veri İşleyen Firma Örnekleri


Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

 • Kimler KVKK Yükümlüsüdür? Kanun Kapsamındaki Tam/Kısmi İstisna Halleri Nelerdir?
 • Aydınlatma Yükümlülüğü, Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler, Tedbir Alma Yükümlülüğü, Denetleme Yükümlülüğü, Sır Saklama Yükümlülüğü, Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü Kavramları..


Açık Rıza Kavramı- Aydınlatma Yükümlülüğü

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları Nelerdir?
 • Açık Rıza Nedir? Açık Rızanın Alınması Herhangi Bir Şekle Tabi midir?
 • Kurumlar Kişilerden Aldıkları Açık Rıza Metinlerini Ne Kadar Süre Saklamalıdır?
 • Kişisel Veriler Yalnızca İlgili Kişilerden Açık Rıza Alınması Halinde mi İşlenebilir? Kişisel Veri İşlemek İçin Açık Rıza Haricindeki Şartlardan Birisi Sağlandığında Kurumların Tekrar Açık Rıza Almasına Gerek Var mıdır?
 • İş Başvurusu Sırasında Alınan “Tüm Kişisel Verilerimin İşlenmesini ve Paylaşılmasını Kabul Ediyorum” Şeklindeki Açık Rıza Beyanı Hukuken Geçerli midir?
 • Battaniye Rıza Nedir?
 • Açık Rıza Geri Alınabilir mi?
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı Haller Nelerdir?
 • Açık Rıza Nasıl Hazırlanır? Açık Rıza Metni Örnekleri
 • Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir? Kurumlar İşledikleri Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Yapmak Zorunda mıdır?
 • Kurumlar “Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi” Şartına Dayalı Olarak Kişisel Veri İşlerken de Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmek Zorunda mıdır?
 • Kurumlar Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metnini Aynı Başlık Altında Sunabilir mi?
 • Kurumun İmzalattığı Aydınlatma Metinlerini KVKK’ya Gönderme Yükümlülüğü Var mıdır?
 • Aydınlatma Metni Herhangi Bir Şekil Şartına Tabi midir?
 • Aydınlatma Metinlerinde Saklama Süresini Belirtmek Gerekli midir?
 • Katmanlı Aydınlatma Nedir, Aydınlatma Yükümlülüğü Kapsamında “Katmanlı Aydınlatma” Nasıl Yapılmalıdır?
 • Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Neleri Kapsamaktadır?
 • Aydınlatma Nasıl Yapılır? Örnek Aydınlatma Metinleri


Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

 • Veri Sorumlusunun Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri Nelerdir?
 • Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin İdari Tedbirler Nelerdir?
 • Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler Nelerdir?
 • Şirketler Kişisel Veri Güvenliği Politikalarını ve Prosedürlerini Nasıl Belirlemelidir?
 • Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları Yapılmalı mıdır? İlgili İdari Tedbir Zorunlu mudur?
 • Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

VERBİS ve Kişisel Veri İşleme Envanteri

 • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Nedir? Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) Kişisel Veri Barındırır mı?
 • Kimler VERBİS Yükümlüsü Sayılmaktadır? VERBİS’e Kayıt İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri Nedir? Nasıl Hazırlanır?
 • Bütün Veri Sorumluları, Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlamak Zorunda mıdır?
 • Hazırlanan Kişisel Veri İşleme Envanteri Kuruma da Gönderilmeli midir?
 • Kişisel Veri İşleme Envanterinin VERBİS’e Yüklenmesi Gerekir mi?
 • Kişisel Veri İşleme Envanterinde Saklama Sürelerinin Belirtilmesi Gerekli midir?
 • İrtibat Kişisi Kimdir?
 • Özel Şirketlerde ve Kamu Kurumlarında İrtibat Kişisi Nasıl Belirlenmelidir?
 • Bir İrtibat Kişisi Aynı Anda Birden Fazla Veri Sorumlusunun İrtibat Kişisi Olarak Atanabilir mi?
 • Vakıf/ Devlet Üniversiteleri VERBİS’e Kaydını “Yurt İçinde Yerleşik Tüzel/Gerçek Kişi” Bölümü Üzerinden mi Gerçekleştirmelidir?
 • KVKK Koordinasyon Görevlisi Kimdir? Nasıl Belirlenir?

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

 • Saklama Süreleri, Saklama Koşulları, Kişisel Verileri Silme Yok Etme ve Anonim Hale Getirme Nedir?
 • Anonim Hale Getirilen Bir Veri Kişisel Veri midir?
 • İlgili Kişinin, Kişisel Verilerinin Silinmesini Veya Yok Edilmesini Talep Etmesi Halinde Veri Sorumluları, Bu Talebi Her Koşulda Yerine Getirecek midir?
 • Kurumlar Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikalarını Nasıl Belirlemelidir?

Veri İhlalleri Karşısında Başvurulabilecek Özel Korunma Yolları

 • Veri Sorumlusuna Başvuru Nasıl Olmaktadır? Kurumlar Kendilerine Gelen Başvuruları Nasıl Değerlendirmelidir?
 • Veri Sorumlusu İlgili Kişinin Talebini Hangi Süre İçinde Yerine Getirir?
 • Veri Sorumlusu İlgili Kişinin Talebi Üzerine Neler Yapabilir?
 • Veri Sorumlusu Cevabını İlgili Kişiye Nasıl Bildirir?

Cezalar

 • VERBİS’e kayıt yaptırmamış olan Belediye Şirketleri 1 Milyon TL’ye Varan İdari Para Cezası Ödeyecek mi?
 • COVID-19 Nedeniyle VERBİS Kaydı “Ceza  Ödemeden” Geç Yapılabilir mi?
 • KVKK Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezaları Nelerdir?
 • Kişisel Veri Güvenliğinin İhlali Durumunda Uygulanacak Hapis Cezaları Nelerdir?
 • İdari Para Cezalarının ve Hapis Cezalarının Muhattabı Kim Olacaktır?
 • Kamu Kurumları KVKK İhlali KVKK’nın İhlali Durumunda Para Cezası Ödeyecek mi?
 • Kurul Tarafından Verilen Para Cezalarına İtiraz Edilebilir mi? İtirazlar Nereye Yapılmalıdır?
 •  

İnceleme ve Değerlendirme

 • Kanuna Aykırılık Teşkil Eden Durumlara İlişkin Somut KVKK Kurul Kararları,
 • Yaşanmış İhlaller, Kararların Değerlendirilmesi

BAŞVURU ve KAYIT İŞLEMLERİ

Aşağıdaki seminer kesin kayıt formunu onaylayıp göndermeniz yeterlidir


 1. Seminer Kesin Kayıt Formu

 2. Seminer Takvimi

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 15:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER