Kamu Kurumları ve Kurumsal Firmalar için KVKK 6698 - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Sertifikalı Uzmanlık Eğitimi

EĞİTİM AÇIKLAMASI Türkiye’de ilk kez, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve belediyelere yönelik hazırlanmış 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu eğitimidir. Tam 3 gün sürecek olan bu uzmanlık eğitimimizde 100’e yakın konu başlığı ele alınacaktır.

Kamu Kurumları ve Kurumsal Firmalar için KVKK 6698 - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Sertifikalı Uzmanlık Eğitimi

EĞİTİM AÇIKLAMASI

Türkiye’de ilk kez, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve belediyelere yönelik hazırlanmış 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu eğitimidir. Tam 3 gün sürecek olan bu uzmanlık eğitimimizde 100’e yakın konu başlığı ele alınacaktır.

Eğitimlerimiz 2’si hukukçu olmak üzere KVKK uzmanı eğitmen tarafından sunulacaktır.

Eğitim sonunda katılımcılar adına Kamutech Yazılım tarafından “6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uzmanlık Eğitimi Katılım Sertifikası” düzenlenecektir.


BU EĞİTİMİN DİĞERLERİNDEN FARKLARI

Türkiye’de ilk kez KVKK konusunda kamu kurumları, üniversiteler ve belediye içerikleri dahil edilerek hazırlanmış en kapsamlı eğitim organizasyonudur. Uygulama örnekleri ve anlatımlar kamu kurumlarının süreç ve işleyişleri de göz önünde tutularak hazırlanmıştır

Bu eğitime KVKK ile “ilk kez tanışan, sıfır deneyime sahip” kişiler dahi katılabilir. Eğitim içerikleri sade, anlaşılır (hukuki terimler mümkün olduğunca az) ve daha çok uygulamaya yönelik yaşanmış örnekler üzerinden hazırlanmıştır

Katılımcılar ile eğitimciler arasında interaktif (yazılı) iletişim, soru-cevap imkanı da sağlanmaktadır.

Eğitmenlerimiz uygulamadan gelen ve bugüne kadar başta Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından düzenlenen birçok konferans, seminerlere iştirak etmiş, KVKK alanında araştırma, yazı ve makaleler yayınlanmış hukukçu ve deneyimli uzman kişilerdir.

Bu eğitimimiz, bugüne kadar binlerce kamu görevlisine eğitim seminerleri sunan ve %90’nın üzerinde memnuniyet oranına ulaşmış, Kamutech Yazılım kalitesi ve güvencesi ile sizlere sunulmaktadır.


EĞİTİM TAKVİMİ

Eğitim Tarihi 11 Mart 2021 Perşembe (10:00-16:00)

12 Mart 2021 Cuma (10:00-16:00)
Eğitim Süresi 2 (İki) Gün
Eğitim Yeri Online Eğitim
Eğitim Ücreti Kişi başı 500 TL+KDV (KDV dahil 590 TL)

Eğitim notları ve katılımcı adına düzenlenen sertifika fiyata dahildir
EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

Kişisel Veri/Özel Nitelikli Kişisel Veri Kavramı, Kişisel Veri İşleme Faaliyeti

Kişisel Veri Nedir? Kamu Kurumlarına Yönelik Bilgileri İçeren Veriler de Kişisel Veri Sayılır mı?

Özel Nitelikli Kişisel Veri (Hassas Veri) Nedir? Kamu Hastaneleri Özel Nitelikli Kişisel Veri İşlerken Nelere Dikkat Etmeli? Belediyelerin İşçilerden Aldığı Sağlık Raporları Özel Nitelikli Kişisel Veri midir?

Her Türlü Veri İşleme Faaliyeti KVKK Kapsamında Değerlendirilebilir mi?

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Temel İlkeler Nelerdir?

Kişisel Verilerin İşlenme Süreçleri Nelerdir? Kamu Kurumlarında Depolama Amacıyla Bilgisayarlarda Veri Saklanması Kişisel Veri İşleme Faaliyeti Sayılır mı?

Veri Sahibi- Veri İşleyen- Veri Sorumlusu

Veri Sahibi Kimdir? İlgili Kişi Kimdir? Kamu Kurumlarında Veri Sorumlusu Kimdir? Nasıl Belirlenir?

Koordinasyon Görevlisi Kimdir?

Kamu Kurum ve Kuruluşları Koordinasyon Görevlisini Belirlerken Nelere Dikkat Etmelidir?

İlgili Kişinin Hakları Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kapsamındaki Başvurular Kime Yapılır? Kamu Kurumları Gelen Başvuruları Nasıl Değerlendirmelidir?

Veri Sorumlusu Kişiye Atanan Bir Statü müdür? Bir Kamu Kurumu Veri Sorumlusu Olarak Kimi Belirlemelidir?

Üniversitelerde Veri Sorumlusu Kimdir?

Belediyeler Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nasıl Uygulanacaktır? Belediyelerde Kanunun Uygulanması Açısından Sorumlu Kişi Kimdir?

Bir Bakanlığa Bağlı, İlgili ve İlişkili Birimler, Veri Sorumlusu Sayılır mı?

Kamu Kurumları KVKK Farkındalık Komitesini Oluştururken Nelere Dikkat Etmelidir?

Veri İşleyen Kimdir? Bir Kurumun Çalışanları veya Birimleri Veri İşleyen Kabul Edilebilir mi?

Kişisel Verilerin Veri İşleyen Tarafından İşlenmesi Durumunda Veri Sorumlusunun Sorumluluğu Nasıl Düzenlenmiştir?

Bir Gerçek veya Tüzel Kişi Hem Veri Sorumlusu Hem de Veri İşleyen Olabilir mi?

Veri İşleyen KVKK Başvurusu Kabul Edebilir mi?

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyenin Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Veri İşleyen Tarafından Bir İhlal Gerçekleştirilmesi Halinde Kanuna Göre Sorumluluk Kimde Olacaktır?

Veri İşleyen Firma Örnekleri

​​​​​​​Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

Kimler KVKK Yükümlüsüdür? Kanun Kapsamındaki Tam/Kısmi İstisna Halleri Nelerdir?

Aydınlatma Yükümlülüğü, Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler, Tedbir Alma Yükümlülüğü, Denetleme Yükümlülüğü, Sır Saklama Yükümlülüğü, Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü Kavramları..

​​​​​​​​​​​​​​Açık Rıza Kavramı- Aydınlatma Yükümlülüğü

Kamu Kurumları Açık Rıza Hazırlarken Nelere Dikkat Etmelidir? Kamu Kurumları İçin Açık Rıza Metni Örnekleri

Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir? Kurumlar İşledikleri Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Yapmak Zorunda mıdır?

Kurumun İmzalattığı Aydınlatma Metinlerini KVKK’ya Gönderme Yükümlülüğü Var mıdır?

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Neleri Kapsamaktadır?

Aydınlatma Nasıl Yapılır? Örnek Aydınlatma Metinleri

​​​​​​​​​​​​​​Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

Veri Sorumlusunun Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri Nelerdir?

Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin İdari Tedbirler Nelerdir?

Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler Nelerdir?

Şirketler Kişisel Veri Güvenliği Politikalarını ve Prosedürlerini Nasıl Belirlemelidir?

Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları Yapılmalı mıdır? İlgili İdari Tedbir Zorunlu mudur?

Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

VERBİS ve Kişisel Veri İşleme Envanteri

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Nedir? Üniversiteler de VERBİS Kaydı Yapacak mı?

Belediyelerin VERBİS Kaydı Yaparken Dikkat Etmesi Gereken Durumlar Nelerdir?

Kamu Kurumları VERBİS’e Kayıt İşlemlerini Nasıl Gerçekleştirecek?

Kişisel Veri İşleme Envanteri Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Bütün Veri Sorumluları, Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlamak Zorunda mıdır?

İrtibat Kişisi Kimdir? Koordinasyon Görevlisinin Görevleri Nelerdir?

Kamu Kurumlarında İrtibat Kişisi Nasıl Belirlenmelidir?

Vakıf/ Devlet Üniversiteleri VERBİS’e Kaydını “Yurt İçinde Yerleşik Tüzel/Gerçek Kişi” Bölümü Üzerinden mi Gerçekleştirmelidir?

​​​​​​​​​​​​​​Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Saklama Süreleri, Saklama Koşulları, Kişisel Verileri Silme Yok Etme ve Anonim Hale Getirme Nedir?

Kurumlar Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikalarını Nasıl Belirlemelidir?

​​​​​​​​​​​​​​Veri İhlalleri Karşısında Başvurulabilecek Özel Korunma Yolları

Veri Sorumlusuna Başvuru Nasıl Olmaktadır? Kurumlar Kendilerine Gelen Başvuruları Nasıl Değerlendirmelidir?

Veri Sorumlusu İlgili Kişinin Talebini Hangi Süre İçinde Yerine Getirir?

Veri Sorumlusu İlgili Kişinin Talebi Üzerine Neler Yapabilir?

Veri Sorumlusu Cevabını İlgili Kişiye Nasıl Bildirir?

​​​​​​​​​​​​​​Cezalar

Kişisel Veri Güvenliğinin İhlali Durumunda Uygulanacak Hapis Cezaları Nelerdir?

Kamu Kurumlarında Cezaların Muhattabı Kim Olacaktır?

Kamu Kurumları KVKK İhlali KVKK’nın İhlali Durumunda Para Cezası Ödeyecek mi?

Kurul Tarafından Verilen Cezalara İtiraz Edilebilir mi? İtirazlar Nereye Yapılmalıdır?

​​​​​​​​​​​​​​İnceleme ve Değerlendirme

Kanuna Aykırılık Teşkil Eden Durumlara İlişkin Somut KVKK Kurul Kararları,

Yaşanmış İhlaller, Kararların Değerlendirilmesi

​​​​​​​​​​​​​​BAŞVURU ve KAYIT İŞLEMLERİ

Aşağıdaki seminer kesin kayıt formunu onaylayıp göndermeniz yeterlidir

Seminer Kesin Kayıt Formu

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 15:47
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER