Katmanlı Aydınlatma Nedir? Nasıl Yapılmalıdır?

Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilirken Hangi Bilgiler Verilmelidir?

Katmanlı Aydınlatma Nedir? Nasıl Yapılmalıdır?

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de, aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı ve hangi bilgilerin verilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Peki Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilirken Hangi Bilgiler Verilmelidir?
 

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülük yerine getirilirken veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yapılacak bilgilendirmenin asgari olarak aşağıdaki konuları içermesi gerekmektedir:

  • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
  • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
  • İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları.

Fakat bu bilgilerin tamamının kişisel veriler elde edilirken ilgili kişiye açıklanması mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda veri sorumlusu katmanlı bilgilendirme ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirebilir.

Katmanlı aydınlatma, kişisel verilerin toplanması, elde edilmesi esnasında ilgili kişiye kişisel verilerinin elde edildiği konusunda ön bilgilendirme yapılması suretiyle, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun 10 uncu maddesine uygun aydınlatmaya yönlendirilmesi demektir. Bilindiği üzere veri sorumlusu kişisel veriler elde edilirken, ilgili kişi açısından aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Şöyle ki aydınlatma metinleri hazırlanırken, uzun, karmaşık ve anlaşılması zor metinleri kullanmaktansa ilgili kişi aşama aşama bilgilendirildiğinde daha sağlıklı sonuca ulaşılacaktır.

Dolayısıyla muhataplara uzun ve karmaşık bir Aydınlatma Metni sunmak yerine katmanlı bilgilendirme yoluyla aydınlatma yapılması durumunda daha faydalı ve kişisel verilerin korunması prensibine daha uygun bir yaklaşım sergilenmiş olacaktır.

Katmanlı bilgilendirme, kişisel veriler elde edilirken; veri sahibine (ilgili kişiye) kişisel verilerinin elde edildiği konusunda kısa, açık, sade bir yöntemle bilgi yapılmasını ve aydınlatma hakkında diğer hususlar için 6698 sayılı KVKK kapsamında bilgi edinilmesi için ilgili kişinin bu kısa bilgilendirmeden sonra erişebileceği bir ortama yönlendirilmesi olarak tanımlanır.

Örneğin, kamera kaydı alınan bir iş yerinde, ilgili kişi bir kamera logosu ile kamera kaydı yöntemiyle

kişisel verilerinin elde edildiği konusunda bilgilendirilebilir. Kamera kayıtlarının hangi amaç, hangi hukuki sebep ve yöntem ile elde edildiği, ilgili kişinin hakları gibi detaylar ise ilgili kişinin bu kamera logosu vasıtasıyla yönlendirildiği bir dokümanda (kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin

politika, kamera kayıtlarına ilişkin aydınlatma metni vb.) detaylandırılabilir.

Örneğin, çağrı merkezi hizmeti kapsamında çağrı merkezini arayan kişilere, bu arama esnasında işlenen verilerle ilgili bilgilendirmeyi dinlemek için bir tuşa basılmasının istenmesi, belirtilen tuşa basıldığında aydınlatma metninin dinlenmesi de katmanlı aydınlatma olarak değerlendirilebilir.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 15:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER