KVKK Tarafından Verilen Para Cezalarına İtiraz Edilebilir mi?

KVKK Tarafından Yapılan İncelemeler Neticesinde Suç Unsuruna Rastlandığında Ne Olmaktadır? KVKK Tarafından Verilen Para Cezalarına İtiraz Edilebilir mi?

KVKK Tarafından Verilen Para Cezalarına İtiraz Edilebilir mi?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu kişi ve kurumlara; aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmemeleri, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemeleri, Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmemeleri, Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket etmeleri gibi durumlarda idari yaptırım uygulayabilmektedir. Türk hukuku açısından idari para cezaları idari nitelikteki yaptırımlardandır. İlgili kanunun 22 inci maddesinde KVKK'nın görev ve yetkileri arasında "Bu Kanunda öngörülen idari yaptırımlara karar vermek." sayılmıştır. Fakat kanunda Kurul tarafından verilecek idari para cezalarına karşı nereye başvurulacağı konusunda bir düzenleme yer almamaktadır. Bu konu okurlarımız açısından bir kafa karışıklığına sebep olmuştur. Öncelikle idarenin her türlü işlem ve eylemlerine yargı yolu açık olduğundan; KVKK tarafından uygulanan idari yaptırımlara da yargı yolu açıktır. Ayrıca KVKK'nın 18 inci maddesinde uyulmadığı takdirde idari para cezası uygulanacak yükümlülükler "Kabahatler" başlığı altında listelenmiştir. Dolayısıyla verilecek kararlarda bir karışıklık olması durumunda yargı yolunun açık olduğu buradan da anlaşılmaktadır.

KVKK tarafından düzenlenen idari para cezalarına itiraz merci neresidir?

Yukarıda bahsettiğimiz üzere, KVKK'nın 18 nci maddesi gereği Kurul tarafından düzenlenen idari para cezası yaptırım kararlarına karşı yargı yolu açıktır. KVKK tarafından düzenlenen idari para cezasına karşın kişiler; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci maddesine göre idari Sulh Ceza Hâkimliklerine itiraz edilebilir. İdari para cezası ile birlikte farklı bir yaptırım kararı öngörülmüş ise görevli mahkeme İdare Mahkemesi olmaktadır.

KVKK tarafından öngörülen para cezaları nasıl hesaplanır?

Bahsi geçen idari para cezası miktarları her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır.

KVKK Tarafından Yapılan İncelemeler Neticesinde Suç Unsuruna Rastlandığında Ne Olmaktadır?

KVKK'da konu ile alakalı bir düzenleme bulunmamaktadır. Lakin yapılan inceleme neticesinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılması durumunda, KVKK Türk Ceza Kanununun görev alanına giren konulara ilişkin yetkili makam ve mercilere bildirimde bulunacaktır.

SONUÇ

KVKK tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin Sulh Ceza Hâkimliklerine, diğer yaptırımlara ilişkin ise idare mahkemelerine başvurulabilir. KVKK tarafından verilen para cezaları her sene Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranları baz alınarak güncellenmektedir.

 

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 15:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER