Kamu Kurum ve Kuruluşları için VERBİS'e Kayıt İçin Zaman Daralıyor!

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kaydolmak zorundadır. Bu kapsamda, Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yükümlülüğü başlamıştır.

Kamu Kurum ve Kuruluşları için VERBİS'e Kayıt İçin Zaman Daralıyor!

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kaydolmak zorundadır.

Bu kapsamda, Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yükümlülüğü başlamıştır. Söz konusu veri sorumlularınca 31.03.2021 tarihine kadar   https://verbis.kvkk.gov.tr adresinden giriş yapılarak Sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekmektedir.Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yapılan görüşme ve yazışmalar neticesinde, pek çok gerçek ve tüzel kişi  halen VERBİS'e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Sisteme kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olmasının idari yaptırım gerektirdiği de gözetilerek (kamu kurumlarında disiplin yönetmeliği uygulanacak), kamu kurum ve kuruluşlarının konu hakkında bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.

Kamu Kurumları İçin VERBİS Yapmamanın Yaptırımı Nedir?

Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre “… eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir” hükmü uyarınca yaptırım uygulanacaktır.


Peki Veri Sorumlularının İşlediği Tüm Veriler VERBİS'e Kaydolmalı mıdır?

Veri sorumlularınca VERBİS’e kayıtta girilecek bilgiler; kişisel verileri işlenmiş olan gerçek kişilere ait kişisel veriler değil, veri sorumlularının işlemekte oldukları verilerin sadece üst başlıklar halinde kategorik bazdaki bilgiler olacaktır.

Örneğin bir kamu kurumu, kurumu ziyarete gelen gerçek kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek suretiyle ad, soyad, telefon numarası, TC kimlik numarası, plaka numarası gibi bazı kişisel verilerini işlemektedir. Bu durumda VERBİS’e; gerçek kişilere ait ad, soyad, telefon numarası, TC kimlik numarası, plaka numarası gibi verileri değil bunların üst kategorisi olan ve zaten VERBİS’te de seçimlik alan olarak yer alan “kimlik kategorisi” ve “iletişim kategorisi” işlediğine dair bilgi girişi yapacaktır.

Kamu Kurumlarında VERBİS Kaydı Öncesi İrtibat Kişisi Olarak Kim Atanmalıdır?

Kanunun Geçici 1 inci maddesinde; kamu kurum ve kuruluşlarında, Kanunun uygulanmasıyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere bir üst düzey yönetici atanması gerektiği hükmü, Yönetmeliğin 11 inci maddesinde de “kamu kurum ve kuruluşlarında irtibat kişisi, üst düzey yönetici tarafından Kurum ile iletişimi sağlamak amacıyla belirlenerek Sicile kaydı yapılan daire başkanı veya üstü yöneticidir.” hükmü yer almaktadır. Buna göre söz konusu koordinasyon görevlisi tarafından, kamu kurumları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlama tarihi olan 01.04.2019 tarihinden itibaren, o kurumda en az daire başkanı düzeyinde görev yapan bir yöneticinin irtibat kişisi olarak atanması gerekmektedir.

Kısaca bilgi verdiğimiz üzere kamu kurum ve kuruluşları da VERBİS yükümlülüğü kapsamındadır. 31.03.2021 tarihi, kamu kurum ve kuruluşları açısından VERBİS kaydı için son tarihtir.

 

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 15:51
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER