Şirketlere KVKK Uyarısı: VERBİS'e Kayıtta Son Tarih 30 Eylül!

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun  7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte KVKK tarafından öngörülen birçok yükümlülük gündeme gelmiştir. Bu yükümlülüklerden birisi de kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kişisel verileri işlemeye başlamadan önce VERBİS'e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kaydolmak mecburiyetidir.

Şirketlere KVKK Uyarısı: VERBİS'e Kayıtta Son Tarih 30 Eylül!

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun  7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte KVKK tarafından öngörülen birçok yükümlülük gündeme gelmiştir. Bu yükümlülüklerden birisi de kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kişisel verileri işlemeye başlamadan önce VERBİS'e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kaydolmak mecburiyetidir.

KVKK tarafından 23 Haziran 2020'de belirlenen son tarihlere göre; yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü 30.09.2020 tarihine kadar yerine getirmeleri gerekmektedir.
 

KVKK tarafından duyurulan karar aşağıdaki şekildedir:
 

"Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihlerinin Uzatılması İle İlgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı

 
Karar Tarihi : 23/06/2020
Karar No : 2020/482
Konu Özeti : Veri Sorumluları Siciline kayıt tarihlerinin uzatılması


Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine, kadar uzatılmasına,

Anılan kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.


VERBİS Kaydını Zamanında Yapmayan Veri Sorumluları Nasıl Bir Yaptırımla Karşılaşacak?

VERBİS kayıt yükümlülüğü kapsamında bulunup, tablodaki tarihler içerisinde VERBİS kaydını yaptırmayan veri sorumluları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu belli başlı idari yaptırımlar öngörüyor. Bu yaptırımların neler olduğuna bakacak olursak; kanun koyucu VERBİS kaydını zamanında yerine getirmeyen veri sorumluları için, 20 bin TL ile 1 milyon TL arasında idari para cezası öngörmektedir.
 
.....Kabahatler

MADDE 18- .....................

ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim

yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına

kadar,

idari para cezası verilir.
Dolayısıyla 30 Eylül 2020 tarihini gözetmek koşuluyla; yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları VERBİS kayıt yükümlülüklerini bir an evvel yerine getirmelidir.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 15:52
YORUM EKLE
YORUMLAR
Best Dating App
Best Dating App - 7 ay Önce

A secret weapon for anyone who needs content. I don’t need to tell you how important it is to optimize every step in your SEO pipeline. But unfortunately, it’s nearly impossible to cut out time or money when it comes to getting good content. At least that’s what I thought until I came across Article Forge... Built by a team of AI researchers from MIT, Carnegie Mellon, Harvard, Article Forge is an artificial intelligence (AI) powered content writer that uses deep learning models to write entire articles about any topic in less than 60 seconds. Their team trained AI models on millions of articles to teach Article Forge how to draw connections between topics so that each article it writes is relevant, interesting and useful. All their hard work means you just enter a few keywords and Article Forge will write a complete article from scratch making sure every thought flows naturally into the next, resulting in readable, high quality, and unique content. Put simply, this is a secret weapon for anyone who needs content. I get how impossible that sounds so you need to see how Article Forge writes a completearticle in less than 60 seconds! https://stanford.io/3G7Hfmp

SIRADAKİ HABER