VERBİS Kaydı İçin Son Günler! 1 Milyon TL'ye Kadar Para Cezası Var!

VERBİS'e Kayıt Tarihleri Hakkında Önemli Duyuru

VERBİS Kaydı İçin Son Günler! 1 Milyon TL'ye Kadar Para Cezası Var!

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte veri sorumlusu, ilgili kişi, veri sorumlusu sicil bilgi sistemi vb. bir çok tanım hayatımıza girdi.

Bilindiği üzere KVKK gereği kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, kişisel verileri işlemeye başlamadan önce VERBİS'e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kaydolmak mecburiyetindedir. KVKK, veri sorumlularında yıllık çalışan sayısı, mali durum, kamu/özel ya da yurt içi yurt dışı yerleşim durumuna göre bir takım ayrımlara giderek VERBİS kaydı için farklı farklı tarihler öngördü.

KVKK tarafından 27 Aralık 2019'da güncellenen son VERBİS kayıt sürelerine baktığımızda;
 

VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Veri Sorumluları Kayıt Yükümlülüğü Başlangıç Tarihi Kayıt Yükümlülüğü Son Tarihi
Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 30.06.2020
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 30.06.2020
Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.01.2019 30.09.2020
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 31.12.2020

Görüldüğü üzere KVKK'nın kendi resmi web sitesinde yayımlanan duyuruya göre; yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için son tarih 30 Haziran 2020 olarak belirlenmişti.

Böylelikle, VERBİS'e kayıtla yükümlü olan veri sorumlularının 6698 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüklerini, son günlere bırakmadan yerine getirmesi gerekmektedir.

Peki VERBİS Kaydını Zamanında Yapmayan Veri Sorumluları Nasıl Bir Yaptırımla Karşılaşacak?

VERBİS kayıt yükümlülüğü kapsamında bulunup, tablodaki tarihler içerisinde VERBİS kaydını yaptırmayan veri sorumluları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu belli başlı idari yaptırımlar öngörüyor. Bu yaptırımların neler olduğuna bakacak olursak; kanun koyucu VERBİS kaydını zamanında yerine getirmeyen veri sorumluları için, 20 bin TL ile 1 milyon TL arasında idari para cezası öngörmektedir.
 
.....Kabahatler

MADDE 18- .....................

ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim

yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına

kadar,

idari para cezası verilir.


Dolayısıyla yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları VERBİS kayıt yükümlülüklerini bir an evvel yerine getirmelidir. 
 

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 15:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER