Yurt Dışına Veri Aktarımında Veri Sorumlularınca Hazırlanacak Taahhütnamede Yer Alacak Asgari Unsurlar

Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Aktarım Taahhütnamesi

Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım Taahhütnamesi