Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası, afet ve acil durumlar karşısında kullanılmak üzere bir çok uygulama yazılımı  gündeme gelmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, acil durumlarda doğru bilgi edinmek ve doğru yönlendirme sağlamak için bu uygulamaların yüklenmesinde ve iletişimin sağlanmasında dikkat edilmesi gereken bir dizi öneri yayımlamıştır.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Bu sebeple aşağıda yer verilen önerilere uymak, kişisel veri ihlalleriyle karşılaşmamak adına büyük önem arz etmektedir:

Resim

Editör: Av. Esra Ülkü Bayram