Kanuna Uyum

Çocukların Kişisel Verilerinin işlenmesinin söz konusu olduğu durumlarda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uyum konusunda azami özen gösterilmelidir. Bu kapsamda kanunda yer alan temel ilkeler hukuka uygunluk sebepleri ve aydınlatma yükümlülüğü ile kişisel verilerin güvenliğine ilişkin ticari ve teknik tedbirler göz önünde bulundurulmalıdır. 

Gerektiği Kadar Veri İşleme 

Çocukların kişisel verilerinin işlenmesi gerekli ise "veri minimizasyonu" ilkesine uygun olarak veri işleme faaliyeti asgari seviyede tutulmalı, gerektiğinden fazla veri işlenmemelidir.

Açık ve Anlaşılır Aydınlatma 

Aydınlatma Yükümlülüğü kapsamında çocukların algı düzeyine uygun bilgilendirici metinler hazırlanmalıdır. Gerekirse resim ve görsel efektlerle desteklenen daha anlaşılır, sade ve açık bir dil kullanılmalıdır. 

Kişisel Verilerin Korunmasıyla İlgili Seçilmiş Güncel Gelişmeler 30 Kişisel Verilerin Korunmasıyla İlgili Seçilmiş Güncel Gelişmeler 30

Çocukların Yaşını Doğrulayacak Sistemlerin Kullanımı 

Mevcut teknoloji göz önünde bulundurularak çocuğun yaşını doğrulayacak sistemler kullanılmalıdır. Örneğin verilen rızayı kontrol etmek ve yaş doğrulaması yapmak için ancak o yaştaki bir çocuğun cevaplayacağı sorular sorulabilir. Gerekli durumlarda velayet/ vesayet hakkı  sahiplerinin doğrulanmış iletişim bilgilerine bilgilendirme ve açık rıza onay metni gönderilebilir. 

Tedbirlerin Uygulanması ve Farkındalık 

Çocukların kişisel verilerinin işlendiği durumlarda, idari ve teknik tedbirlerin en üst seviyede uygulanmasına yönelik bir yaklaşım benimsenmelidir. Özellikle kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan personele farkındalık eğitimi verilmeli, kişisel verilerin korunması konusunda bilgi ve bilinç düzeylerini artıracak çalışmalar ve hatırlatmalar yapılmalıdır. 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkına Saygı 

Çocukların mahremiyetine ve bu çercevede kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına saygı gösterilmelidir. Çocukların haklarını öğrenmelerini ve kullanabilmelerini sağlayacak uygun mekanizmalar geliştirilmelidir. 

Editör: Elif Kosedag