Açık rızaların Kişisel Verileri Koruma mevzuatına ve diğer sair mevzuatlara uygun, yeterli ve ölçülü olması gerekir.