Belediyeler tarafından sunulan emlak vergisi veya benzeri nitelikteki hizmetlere ilişkin sorgulama sayfalarında sadece T.C. Kimlik Numarası girilerek vatandaşın emlak bilgilerine ulaşılmasının kişisel verilerin korunması açısından sorun teşkil ettiği belirlenmiştir. Belediyelerin veri güvenliğini arttırmaya yönelik olarak gerekli idari ve teknik tedbirlerin alması, bu bağlamda örneğin çift katmanlı doğrulamayı mümkün kılabilecek şekilde T.C. Kimlik numarası ya da vergi numarasının girilmesinin yanı sıra kişilerden farklı kişisel verilerin de talep edilmesi, SMS ile doğrulama, üyelik yapılması gibi yöntemlerin seçilmesi ve bu itibarla belediyelerin hizmet sunma yöntemlerinin kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gereklidir.