Kişisel Veri İşleme Envanterinin Asgari Unsurları

1.Veri Kategorisi

2.Kişisel Veri İşleme Amaçları

4.Hukuki Sebebi

4.Aktarılan Alıcı Grupları

5.Veri Konusu Kişi Grubu

6.Azami Muhafaza Edilme Süreleri

7.Yurtdışı Aktarım Yapılıp Yapılmadığı

8.Veri Güvenliğine İlişkin Alınan Teknik ve İdari Tedbirlerin envanterde yer alması gereklidir.