Kişisel veri kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi olarak tanımlanır.