Aydınlatma yükümlülüğü, faaliyetleri kapsamında kişisel veri işlemekte olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için getirilmiş bir yükümlülüktür. Kanun çerçevesinde açık rıza ise, kişinin sahip olduğu verinin işlenmesine, kendi isteği ile ya da karşı taraftan gelen istek üzerine, onay vermesi anlamını taşımaktadır.