Kamutech Yazılım tarafından hazırlanan KVKK uyumluluk yazılımı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum süreçleriniz konusunda bir adım öne geçebilirsiniz. E-KVKK yazılımı, Kişisel Veri İşleme Envanterinin hazırlanması için oldukça detaylı ve akıllı bir menü sunar. İşlenen kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar, kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler, kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve dahası kişisel veri işleme envanteri modülünde bulunmaktadır. Modül; günler, belki aylar alan envanter hazırlama sürecini basite indirgeyerek zamandan tasarruf etmenizi sağlar. E-KVKK yazılımı ile hazırladığınız envanterde istediğiniz şekilde değişiklik yapabilir, gerektiğinde güncelleme yapabilirsiniz.