Verbis Kayıtlarında saklama süreleri belirlenirken işlenme amacına uygun net bir süre belirlenmelidir. (2 Yıl, 10 Yıl, 20 Yıl, 101 Yıl gibi) Aynı kategori altında o veri için en uzun ne kadar saklama süresi öngörülüyorsa kayıtlarda o süre girilmelidir.