Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL' den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS' e kaydolmak zorunludur. Bunlar dışında Vergi Kimlik Numarası bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da VERBİS'e kayıt olma yükümlülüğü bulunmaktadır.