Veri aktarımı yapılan alıcı grupları ekranı aracılığıyla işlenen Kişisel verilerin hangi alıcı gruplarına aktarıldığı tespit edilmektedir.